Borgere med tanker om selvmord kan nu henvende sig direkte til Psykiatrien

Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Tilbuddet er et supplement til den visiterede adgang til Enhed for Selvmordsforebyggelse, hvor man skal have en henvisning fra en læge.

Tilgængeligheden er vigtig
Psykiatrien har nu åbnet for, at borgere kan henvende sig direkte til Enhed for Selvmordsforebyggelse. Tilbuddet gælder alle voksne borgere i Nordjylland.


– Det er vigtigt, at denne gruppe borgere har et let tilgængeligt tilbud, da det at være selvmordstruet og/eller have en psykisk lidelse er forbundet med stigma, skam og tabu. Det kan afholde nogle fra at kontakte egen læge og psykiatrisk skadestue for at få hjælp, siger Jan-Henrik Winsløv, psykolog og faglig ansvarlig i Enhed for Selvmordsforebyggelse.

– Borgeren kan ringe til enheden, hvor en lægesekretær vil tage imod oplysninger og sørge for, at en psykolog efterfølgende kontakter borgeren enten samme dag eller den efterfølgende. Herefter afgøres det, om borgeren skal ind til en vurderende samtale og evt. i et behandlingsforløb, eller om borgeren har brug for et andet tilbud. Vi informerer borgerens egen læge om kontakten, siger Jan-Henrik Winsløv.

Muligheden for selvhenvendelse er et ekstra tilbud, og det er fortsat muligt, at blive henvist til Enheden for Selvmordsforebyggelse fra egen læge, lægevagt, psykiatrisk skadestuen eller anden hospitalsafdeling.

Yderligere informationer

Enhed for Selvmordsforebyggelse arbejder med mennesker, som ikke i forvejen er i psykiatrisk behandling. Enheden tilbyder:

–       Forløb med op til 10 individuelle psykologsamtaler.

–       Eventuel supplerende tilbud om gruppeforløb.

–       Hjælp og støtte til pårørende.

Man kan ringe alle hverdage kl. 8-15, fredag 8-14, på telefonnummer 97 64 36 10.