Bøgebakker og Bratskov ved Brovst bliver statsskove

Foto: Naturstyrelsen Thy
Print Friendly, PDF & Email

I dag bliver de første træer plantet i de nye skove Bøgebakker og Bratskov, der kommer til at ligge ved Brovst i Nordjylland. Skovene skal beskytte grundvandet og give borgerne nye muligheder for oplevelser i det fri.

Borgerne i Brovst kan fremover se frem til en ny offentlig skov klods op af byen, hvor de kan gå med hunden eller en løbe en tur på skovstierne. De første træer og buske bliver sat i jorden af børn fra områdets institutioner og skoler. Herefter tager plantemaskiner over, så hele området forhåbentlig kan være tilplantet sidst på foråret.

Skovene bliver etableret i samarbejde mellem Vandforsyningen for Brovst og Omegn, Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen.

– De nye skove bliver varierede løvskove med brede skovbryn med blomstrende buske. Samtidig får skovene åbne naturområder som søer og overdrev. Der bliver gode adgangsmuligheder til de nye skove ad både skovveje og stier, så borgerne i Brovst kan få masser af glæde af de nye grønne områder, siger skovrider Ditte Svendsen, Naturstyrelsen Thy.

Skoven bliver i alt 54 hektar stor, og der skal plantes ca. 160.000 nye planter i skovrejsningsområdet her i foråret. Formålet med de nye skove er primært at beskytte grundvandet og øge friluftsmulighederne. Arealerne, hvor der nu skal plantes skov, var tidligere landbrugsjord, og er nu blevet købt gennem frivillige aftaler.

– Vi glæder os over, at forbrugere nu også i fremtiden er sikret rent grundvand i hanerne. At skovene nu bliver til virkelighed sker i høj grad takket være et godt samspil med de lokale lodsejere, siger Flemming Frost, formand for Vandforsyningen Brovst og Omegn.

I Jammerbugt Kommune er der også stor tilfredshed med den bynære skov, der giver borgerne i Brovst mange nye muligheder for daglige naturoplevelser og motion.

– De nye skove er et rigtigt fint grønt indslag for Brovst by og vil helt sikkert være med til at gøre byen attraktiv at bosætte sig i, siger Jens Chr. Golding, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune.

Forud for arbejdet med at plante den nye skov har der været afholdt et stort borgermøde og der er nedsat et skovlaug. De nye skove ejes og forvaltes af Naturstyrelsen.

Tid og sted: De første træer plantes i nye skove ved Brovst

Tilplantningen blev markeret med et stort plantearrangement onsdag den 3. april kl. 9.30. Her mødte børn fra områdets institutioner og skoler op for at plante de første træer og buske.