Behandling af ansøgning om nyt REMA1000 byggeri i Fjerritslev udsat

Print Friendly, PDF & Email

Først var ansøgningen, som omhandler en dagligvarebutik på 1200 m2 og et ubemandet tankanlæg på dagsordenen til mødet i Tejnik og Miljø den 28. oktober og efterfølgende blev den pillet af og vil altså ikke blive behandlet i denne omgang.

Udvalgsformand Jens Christian Golding fortæller, ”behandling af ansøgningen om at ligge en Rema 1000 på den placering i Fjerritslev er taget af dagsordenen til udvalgsmødet den 28. oktober idet der er behov for at ”vende sagen igen” og diskutere de overordnede linjer på placering mm.

Jammerbugt Kommune har den 7. august 2019 modtaget en ansøgning om, at der igangsættes en kommuneplanlægning og en lokalplanlægning som muliggør etablering af en dagligvarebutik (REMA1000) i den østlige del af  Fjerritslev by mellem Østergade og Aalborgvej.

Om sagen

Området, hvor placringen ønskes, er ikke medtaget i Helhedsplan17 (Kommuneplanen) som byudviklingsområde og der er ikke lokalplan for området. Ansøgningen kræver derfor en planproces med kommuneplantillæg og lokalplan.

Den ønskede placering af den nye dagligvarebutik er placeret 640 meter fra den i Helhedsplan17 udlagte bymidte.

Ideen om etablering af en eller flere dagligvarebutikker uden for midtbyen og i tilknytning til en stor overordnet vej har tidligere været diskuteret ved såvel Fjerritslev by som ved de 3 andre hovedbyer i Jammerbugt Kommune.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye planstrategi for Jammerbugt Kommune, arbejdes der med begrebet ”Midtbyen først”. Dette italesættes således:

Byernes centrale dele skal indbyde til aktivitet og fællesskab. Fritid, kultur og handel skal samles centralt ved at tænke ”midtbyen først”… I byer med detailhandel kan der arbejdes med at forny og fortætte omkring centrale pladser.

Den ansøgte placering er således i strid med den overordnede strategi i den planstrategi, der er under udarbejdelse. Forslaget til Planstrategi har bl.a. været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 23. september 2019.