Udvidelse af Aabybro Genbrugsplads i 2020

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune har sendt prækvalifikation for anlægsentreprisen i udbud. Anlægsentreprisen udbydes i begrænset licitation med begrænset prækvalifikation.

Anlægsentreprisen vedrører et areal på ca. 2,1 ha. Bebygget areal er ca. 350 m2, og består af terræn- og jordarbejder, kloak, afvanding, asfalt og belægning samt støttemure på genbrugspladsen. De øvrige arbejder i forbindelse med udvidelsen er opdelt i fire fagentrepriser.

Udbuddet af alle fagentrepriser udsendes i januar 2020, og anlægsarbejderne går i gang til foråret.


Læs mere om udbuddet på udbud.dk.

Modernisering af Aabybro Genbrugsplads

Den nuværende genbrugsplads og bygningerne på pladsen i Aabybro udvides og opgraderes til samme niveau, kvalitet og indretning som genbrugspladserne i Pandrup og Brovst. Genbrugspladsen i Aabybro får blandt andet en haveaffaldsplads og bedre tilkørselsforhold. Samtidig udvides genbrugspladsen med flere containere, så pladsen er fremtidssikret i forhold til byudviklingen i Aabybro og klar til fremtidens miljøkrav.

Det betyder, at den nuværende bygning stort set fjernes i løbet af moderniseringen. I stedet bygges en ny og næsten identisk bygning, som dem på Pandrup og Brovst genbrugspladser. I den nye bygning er kontoret hævet over terræn, så pladsmanden får bedre overblik over genbrugspladsen.

Det nuværende plateau og de nuværende støttemurere bliver ligeledes hævet, for at gøre kommunens genbrugspladser mere ens, dermed kan containere bruges på alle fire genbrugspladser. Det giver driftsmæssige fordele og optimering af kørslen.

Asfalt, kloakker og belysning bliver også fornyet – både fordi det trænger på den 18 år gamle genbrugsplads, og fordi de fremtidige vedligeholdelsesudgifter og elforbruget dermed mindskes.

Borgerne vil komme til at mærke arbejdet med moderniseringen, men kommunen forventer ikke, at genbrugspladsen bliver lukket under moderniseringen. Når arbejdet er afsluttet får Aabybro Genbrugsplads samme standard og serviceniveau som på de øvrige genbrugspladser.

Projektet er estimeret til 18,4 mio. kr. i alt inklusiv en bevilling i 2018 på 625.000 kr.