Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

I forbindelse med udarbejdelse af budgetaftalen for 2020, fik Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune indskrevet, at kommunen skulle lave en arbejdstidsaftale for kommunens lærere og børnehaveklasseledere.

Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune meddeler i en pressemeddelelse, at aftalen nu er i hus, og det glæder Kiki Bach og Susanne Møller Jensen (S) fra Børne- og Familieudvalget. 


I dag, mandag den 11. maj, skal aftalen godkendes på børne- og familieudvalgets ordinære møde, men det er en formssag, mener Susanne og Kiki. 

Aftalen er indgået med Midtvendsyssel Lærerkreds, og begge parter er godt tilfreds med aftalen, lyder det i pressemeddelelsen.

Arbejdstidsaftalen skal medvirke til at sikre et fortsat godt og stærkt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne på skoleområdet i Jammerbugt Kommune. Aftalen har bl.a. til formål at understøtte det professionelle lærerarbejde og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at sikre elevernes læring, trivsel og dannelse.

Overordnet set har arbejdstidsaftalen til formål at: 

  • Sikre rammerne for, at den enkelte kan lykkes med kerneopgaven bedst muligt 
  • Sikre kvalitet og udvikling af den gode undervisning 
  • Sikre fleksibilitet i arbejdets planlægning og udførelse 
  • Sikre attraktive arbejdspladser præget af et stort engagement 
  • Sikre et sundt og godt undervisnings- og arbejdsmiljø hos både ledere og lærere 

Der er bl.a. lavet aftaler om en årsnorm, maks antal arbejdsdage, loft over undervisningstimetal, minimumstimer til forberedelse og øvrige opgaver, arbejdstidens placering og registrering, timer uden tilstedeværelsespligt.

“En god arbejdstidsaftale, som vi i Socialdemokratiet mener, kan være med til at løfte Jammerbugt Kommunes skoler, til en endnu bedre arbejdsplads, og et mere attraktivt sted at arbejde,” siger Kiki Bach og Susanne Møller Jensen.