Anlæg af rundkørsel mm. Ø. Hovensvej / Kattedamsvej

Fra Sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt holder ordinært møde den 28. maj. Et af punkterne på dagsordenen er Anlæg af rundkørsel mm. Ø. Hovensvej / Kattedamsvej.

Beslutningstema
Anlæg af rundkørsel Ø. Hovensvej / Kattedamsvej samt udvidelse af del af Thomasmindevej, Ø Hovensvej og Knøsgårdsvej.


Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26.3.2020 frigivet 4,7 mio. kr. til forbedring af infrastrukturen i Aabybro således:

Rundkørsel Kattedamsvej / Ø. Hovensvej / Knøsgårdsvej 3,0 mio kroner

Udvide Ø. Hovensvej og Thomasmindevej med kantsten og afvanding ihhv. vest og sydsiden af vejen. 1,2 mio kroner.

Fortov langs vestsiden af Ø. Hovensvej med belysning fra Kattedamsvej til Skovparkens indkørsel overfor Aabyskovens P-plads 0,3 mio kroner.

Fortov langs vestsiden af Knøsgårdsvej fra Porsevej til Kattedamsvej 0,2 mio kroner.

i alt 4,7 mio kroner.

Tiltagene er overordnet skitseret nedenfor

Fra Sagsfremstillingen

og rundkørslen er skitseprojekteret som vist på artikelbilledet med krydsningsmulighed i den vestlige helle, hvor fortovet krydser.

I forbindelse med detailprojekteringen vil der blive foretaget trafiksikkerhedsrevision samt indhentet tilladelse fra Politiet.

Det vil være nødvendigt at erhverve jord til etablering af rundkørslen. Det foreslås, at Vækst og Udviling tager kontakt til de berørte grundejere med henblik på en frivillig aftale om køb af de nødvendige arealer på ekspropriationslignende vilkår. Lykkes det ikke at indgå frivillig aftale vil det være nødvendigt erhverve jorden ved ekspropriation.

Anlægsarbejdet påtænkes udført af Vej og Park og igangsættes snarest muligt med henblik på at være afsluttet i 2020.

Lovgrundlag
Lov om offentlige veje m.v. nr. 1520 af 27. december 2014.

Økonomi
Projektet er finansieret af puljen Infrastruktur Aabybro, hvorfra kommunalbestyrelsen den 26.3.2020 har frigivet kr. 4,7 mio.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

at rundkørslen anlægges som skitseret med forbehold for ændringer som følge af trafiksikkerhedsrevision og politiets endelige godkendelse, samt
at der optages forhandling med grundejerne om køb af jord efter frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår og hvis det ikke lykkes igangsætte en ekspropriationsforretning.

Teknik og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 57:
Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 106:
Anbefales godkendt.

Kommunalbestyrelsen behandler punktet på møde den 28. maj 2020.