Anlæg af rundkørsel Vesterhavsvej / Faarupvej

Fra Sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt holder ordinært møde den 28. maj. Et af punkterne på dagsordenen er Anlæg af rundkørsel Vesterhavsvej / Faarupvej

Beslutningstema
Anlæg af rundkørsel i krydset Vesterhavsvej / Faarupvej samt frigivelse af anlægsmidler.


Sagsfremstilling
Der er afsat 3,5 mio. kr. til etablering af en rundkørsel i krydset Vesterhavsvej / Faarupvej. Krydset er især belastet i sommerperioden, hvor trafik fra Faarup Sommerland og fra Blokhus mødes og giver kø op ad Faarupvej.

Rundkørslen er skitseprojekteret som vist på billedet.

I forbindelse med detailprojekteringen vil der blive foretaget trafiksikkerhedsrevision samt indhentet tilladelse fra Politiet.

Det vil være nødvendigt at erhverve jord til etablering af rundkørslen. Det foreslås, at Vækst og Udvikling tager kontakt til de berørte grundejere med henblik på en frivillig aftale om køb af de nødvendige arealer på ekspropriationslignende vilkår. Lykkes det ikke at indgå frivillig aftale vil det være nødvendigt at erhverve jorden ved ekspropriation.

Projektet påtænkes udbudt således, at arbejdet kan igangsættes umiddelbart efter den værste ferietrafik er overstået omkring 1. september 2020.

Lovgrundlag
Lov om offentlige veje m.v. nr. 1520 af 27. december 2014.

Økonomi
Der er afsat 3,5 mio. kr. til projektet, som søges frigivet.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

at                   rundkørslen anlægges som skitseret med forbehold for ændringer som følge af trafiksikkerhedsrevision og politiets endelige godkendelse,

at                   de afsatte midler på 3,5 mio. kr. frigives, samt

at                   der optages forhandling med grundejerne om køb af jord efter frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, og hvis det ikke lykkes, igangsætte en ekspropriationsforretning.

Teknik og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 56
Indstillingen anbefales godkendt. Udbuddet sker som indbudt licitation.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 105:
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Kommunalbestyrelsen behandler punktet på møde den 28. maj 2020.