Alt afhænger af øjnene der ser! Måske Jørgen Ravn skal pudse sine briller og få et mere klart syn

Ib Nellemann (V)
Ib Nellemann (V) Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Alt afhænger af øjnene der ser! Måske Jørgen Ravn skal pudse sine briller og få et mere klart syn

AF Ib Nellemann 
Formand for Social- og sundhedsudvalget og Gruppeformand for Venstre i Kommunalbestyrelsen Jammerbugt Kommune 

Jørgen Ravn Christensen (K) beskriver i et nyligt læserbrev, hvordan økonomien i Social-, Sundhed- og beskæftigelsesforvaltningen (SSBF) i Jammerbugt Kommune ser ud ”set igennem Jørgen Ravns briller”.

I det Kierkegaardske forfatterskab findes begrebet ”Synets etik” og det er jo en velkendt talemåde, at alt afhænger af øjet der ser. Vi ved alle, at tingene ser anderledes ud alt efter, hvem det er, der ser.

Fraværet af faktuelle forhold i Jørgen Ravns læserbrev er bemærkelsesværdigt. Så derfor vil jeg, som formand for Social- og Sundhedsudvalget og som kommunalbestyrelsesmedlem, informere om faktuelle forhold, som har relevans i forhold til indholdet i Jørgen Ravns læserbrev. 

De faktuelle forhold bør Jørgen Ravn naturligvis være bekendt med, idet de fremgår af budgetopfølgningen som blev anbefalet godkendt på Økonomiudvalgsmøde d. 13. september og godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet d.  21. september 2023 og i forbindelse med den politiske behandling af budgetopfølgningen, havde Jørgen Ravn ingen bemærkninger, men godkendte indstillingerne. En måned efter den politiske behandling kommer Jørgen Ravn så med denne forsinkede reaktion. 

Jørgen Ravn har i sit regnestykke ”glemt”, at Beskæftigelsesområdet er blevet kompenseret med 21.5 mio. kr. i midtvejsregulering pga. stigninger på overførselsindkomstområdet, hvilket skal modregnes merforbruget. 

Hvis Jørgen Ravn havde læst på lektien, ville han også vide, at merforbruget i SSBF kan henføres til mange udfordringer, som jeg vil opliste herunder.

Stigning i overførselsudgifter, særligt førtidspensioner.

Antal tilkendte Seniorpensioner, som Udbetaling Danmark tilkender og kommunerne finansierer.

Ny lovgivning vedr. afskaffelse af modregning af ægtefælles/samlevers indtægt.

Manglende kompensation fra staten til Ukraineudgifter.

Stigning i visiterede sundhedslovsydelser på seniorområdet og en stigning i antallet af borgere, som modtager ydelser fra hjemme- og sygeplejen, grundet demografiudvikling og opgaveglidning fra regionen.

Stigning i antal SOSU-elever for at kunne imødegå rekrutteringsudfordringen.

En stigning i antal borgere, som af de praktiserende læger, henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvor kommunen blot kan se til og betale. 

Jørgen Ravn mener, at merforbruget er ”100% forvaltningens ansvar”. Mon ikke, at borgerne godt ved, hvor lidt det er muligt for en forvaltning at påvirke lovgivning, konjunkturer, demografiudvikling, opgaveglidning og rekrutteringsudfordringer?

Med en sådan påstand, er det meget underligt, at Jørgen Ravn og De Konservatives eget budgetoplæg indeholder en budgettilførsel til SSBF på 89.9 mio. kr., hvor han dermed erkender, at budgetbalance kræver budgettilførsel pga. udviklingen på områderne.

Er SSBF så en forvaltning der drives økonomisk uansvarligt og med højere udgiftsniveau pr indbygger end andre kommuner? Svaret er NEJ! Disse oplysninger fremgår i øvrigt også af budgetopfølgningerne.

Jørgen Ravns utallige italesættelser af dårligt arbejdsmiljø og fastholdelsesproblemer i SSBF, er uden dokumentation. På fagudvalgenes gode og konstruktive dialogmøder med forvaltnings-MED i Brovst, er der dog blevet anført, at nogle politikeres kritik og negative omtale af SSBF på de sociale medier og i de offentlige medier, har en negativ indflydelse på arbejdsmiljøet. 

Jeg synes, det er ærgerligt, at der er nogle få, med så stort et behov for at have negativ fokus på SSBF og jeg synes virkelig, at vi politikere og som bestyrelse for Jammerbugt Kommune skal bakke vores medarbejdere i SSBF op og kvittere for den gode indsats, som alle medarbejderne leverer hver dag.

Personligt synes jeg, at vores ansatte i hele forvaltningen yder en fantastisk indsats hver eneste dag, specielt set i lyset af den måde, som Jørgen Ravn forsøger at fremstille vores medarbejdere på, og det helt specielle, at han angriber vores medarbejdere offentligt, uden de har en chance for at forsvare sig.  

Jeg kan ikke genkende Jørgen Ravns beskrivelse af SSBF. Det kan Arbejdstilsynet i øvrigt heller ikke. Dem havde SSBF nemlig besøg af i sekretariatet for to dage siden, den 17. oktober, og her fik forvaltningen en grøn smiley, ligesom resten af administrationen i Brovst fik en grøn smiley d. 15. marts 2022. Der var nemlig ikke noget at pege fingre ad!

Så måske Jørgen Ravn skal pudse sine briller og få et mere klart syn. 

LÆS OGSÅ: Jørgen Ravn Christensen: Svært at bevare tilliden til forvaltningsledelsen

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn