Jørgen Ravn Christensen: Svært at bevare tilliden til forvaltningsledelsen

Jørgen Ravn Christensen (C)
Print Friendly, PDF & Email

Svært at bevare tilliden til forvaltningsledelsen

AF Jørgen Ravn Christensen, Konservative Medlem af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget. Fjordgade 4 9440 Aabybro.

”Én ulykke kommer sjældent alene”. Sådan lyder et gammelt ordsprog. Det er præcist det, som sker på forvaltningen i Brovst, i hvert fald set gennem mine briller. Mange budgetoverskridelser og en meget stor udskiftning af personalet, specielt i ledelsen lige under forvaltningsdirektøren. Dette gør det svært for mig at bevare tilliden til den øverste ledelse. 

Den ene ulykke er budgetoverskridelserne. De er som følger:

Regnskab 2020 blev overskredet med 67,5 millioner. 

Regnskab 2021 blev overskredet med 54,8 millioner.

Regnskab 2022 blev overskredet med 65,5 millioner. 

Dette er massive overskridelser, og allerede i januar måned i år var kommunalbestyrelsen nødt til at åbne budgettet for 2023. Dette fordi blandt andet forvaltningen i Brovst i deres budgettjek kom tilbage med en forventet overskridelse på 32,5 millioner. Dette tal er så, til trods for, at vi har haft 2 meget kradse sparerunder i løbet af året, steget yderligere. Faktisk er vi nu på godt 50 millioner i overskridelse pr. 31/7 2023, og vi er allerede blevet informeret om, at det nok ikke holder.

Det kan godt virke lidt hårdt, at jeg konverterer disse overskridelser som 100% forvaltningens ansvar. Det gør jeg udelukkende, fordi et stort flertal i kommunalbestyrelsen, på trods af de store budgetoverskridelser, stadig mener, at vi har realistiske budgetter. Har vi det, så kan pilen kun pege én vej. Desværre har det samme store flertal stadigvæk tillid til forvaltningsledelsen, det er som at blæse og have mel i munden. Min tillid har de i alle tilfælde blæst væk.  

Den anden ulykke er den store udskiftning af personale i forvaltningen, som beskrevet før, specielt i ledelseslaget lige under direktøren. Forvaltningens manglende evne til at fastholde dens medarbejdere er også med til at slide på min tillid. Et sikkert tegn på god ledelse og et godt arbejdsmiljø er netop det modsatte af stor udskiftning af personale. For ikke så længe siden kunne man i Nordjyske læse, at 20% af den øverste ledelse var stoppet på kun 6 måneder. Det bør få en ansvarlig kommunalpolitiker til at løfte blikket og ikke mindst at rette fokus på at sætte gang i en reel diskussion om, hvad vi skal gøre for at fastholde personalet. 

Det er her vigtigt for mig at understrege, at det ikke er de mange ansatte på kontorerne i Brovst, jeg ikke har tillid til, de knokler hver dag hårdt for vores kommune. De gør blot det, de af den øverste ledelse har fået besked på.

Vi skal i samme forbindelse huske, at de øvrige forvaltninger stort set holder deres budgetter, og de samme forvaltninger laver yderligere besparelser for at lukke hullet i Brovst. Det er ikke rimeligt, at dem der kan holde budgettet, gang på gang skal betale for dem, der ikke kan.

Jeg håber, at et flertal i Økonomiudvalget snart vil være med til at stoppe ulykkerne ved at kaste et ordentligt lys på de åbenlyse problemer, der er i Brovst. Vi i økonomiudvalget har ansvaret for økonomi og personale og vi har ansvaret for at løse disse åbenlyse problemer: Gentagne underskud på mellem -54,8 millioner og -67,5 millioner i forhold til budgettet og personaleflugt. Det er vores ansvar at løse dem bedre.

LÆS OGSÅ: De løb med smykker og sølvtøj

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn