Afholdelse af dialogmøde mellem Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email


Afholdelse af dialogmøde mellem Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 29. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Dialogmøde med Seniorrådet i Jammerbugt Kommune


Sagsbeskrivelse

Seniorrådet har hvert år mulighed for at få to dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget.

Til dette møde har Seniorrådet fremsendt nedenstående punkter, som ønskes drøftet med Social- og Sundhedsudvalget;

 • Plejeboligplan behandlet på SSU 8/2 – seniorrådet skulle efter aftale inddrages i denne proces.
 • Seniorrådet ønsker en orientering omkring tids- og procesplan i forhold til forhandlingen med Danske Diakonhjem
 • Annoncering for arrangement vedrørende fremtidsfuldmagter
 • Hvad er status omkring ibrugtagningen af Dosispakket medicin
 • Seniorrådet ønsker en generel drøftelse vedrørende kvalitetsstandarder
 • Seniorrådet ønsker at få tilsendt tilsynsrapport hvis der har været tilsyn med kritiske bemærkninger
 • Seniorrådet ønsker en drøftelse af hvordan man i Jammerbugt Kommune vil arbejde videre med afbureaukratisering i ældreplejen – jf. Rapporten: ”En ældrepleje med tid til omsorg”
 • Hvordan ser Social- og Sundhedsudvalget et fremtidig Seniorråd, når budgettet fremadrettet reduceres med 25%?
 • Seniorrådet ønsker at besøge Demenslandsby Møllevang i Randers. https://mollevang.randers.dk/landsbyen-moellevang/ Er Social- og Sundhedsudvalget og forvaltningen interesseret i at lave en fælles tur?
 • Seniorrådet ønsker at bidrage til klyngesamarbejdet. Endvidere vil de gerne drøfte hvad deres rolle er.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter dagsordenen med Seniorrådet.

1 KOMMENTAR

 1. Fremtidsfuldmagter: Efter min opfattelse kan der ikke gøres nok for at informere om denne mulighed. Dels kan man selv bestemme hvem der skal træffe beslutninger, hvis man ikke selv længere er i stand til det, f eks om tiden nu er inde til plejehjem, dels kan fuldmagtshaverne træffe økonomiske beslutninger om, f.eks salg af bolig, så man ikke står måske i flere år med en unødvendig boligudgift. Og så træder fuldmagten kun i kraft efter en lægelig vurdering af ens egen evne til at træffe objektive beslutni nu her

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn