Godkendelse af udskydelse af opstarten for førskolebørn i 2023

Aabybro Skole
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email


Godkendelse af udskydelse af opstarten for førskolebørn i 2023

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 28. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af udskydelse af opstarten for førskolebørn i 2023.


Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, hvornår de kommende skolestartere overgår til førskole i 2023.

Sagsbeskrivelse

I Jammerbugt Kommune begynder de kommende skolestartere i førskole den 1. april forud for skoleårets begyndelse i august.

Overgangen for de børn, der starter i førskole i 2023 (årgang 2017), er præget af, at den 1. april falder lørdagen forud for påskeferien. I henhold til den gældende ordning betyder det, at børnene starter i førskole mandag den 3. april 2023, hvilket er mandagen i skolernes påskeferie. Fra børnenes perspektiv er det ikke hensigtsmæssigt, at nogle vil starte op mandag i påskeferien, mens andre først vil starte op tirsdag efter påskeferien.

Det er vigtigt for både børn og forældre, at man oplever at blive taget godt i mod i forbindelse med opstarten i førskole. Dette udfordres af en forskudt opstart. I Jammerbugt Kommune skal børnene have en oplevelse af “første skoledag”, når de starter sammen med deres kammerater i førskole. Det får de ikke, hvis nogle starter i ferien og andre efter.

Forslag til ændret tidspunkt for opstart af førskole i 2023

Forvaltningen har drøftet muligheden for at ændre tidspunktet for opstart i førskole med skole- og dagtilbudsledergruppen. Med udgangspunkt i denne drøftelse foreslår forvaltningen, at opstarten i førskole udskydes til tirsdag den 11. april 2023. Det vil i praksis betyde, at børnene bliver i deres børnehave hen over påsken. Denne løsning vil betyde, at:

  1. alle børn får en fælles opstart i førskole
  2. børnene med et pasningsbehov i påsken kan forblive i kendte rammer

Retsgrundlag

Førskole er i Jammerbugt Kommune et pasningstilbud, der er etableret efter dagtilbudsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser kan håndteres inden for rammen.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender, at opstart i førskole i 2023 udskydes til tirsdag den 11. april.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn