80 mio. kroner skal hjælpe udsatte og sårbare børn og unge i coronakrisen

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om fordelingen af de 80 millioner kroner fra aftalen, der skal hjælpe udsatte og sårbare børn og unge i forbindelse med coronakrisen på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Størstedelen af pengene går til at lukke udsatte elevers faglige huller efter en lang periode uden fysisk skolegang. Derudover afsætter parterne penge til elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og til at hjælpe frivillige organisationer med at opsøge og støtte udsatte børn og unge.


”Coronakrisen har vendt op og ned på børn og unges hverdag, og det har i særlig grad ramt vores sårbare og udsatte børn og unge. Nu sætter vi både konkrete indsatser i gang og ruster de frivillige foreninger til at tage fat. For eksempel ved at børn og unge kan komme på sommerskole, og ildsjælene i interesseorganisationer og de frivillige organisationer får flere midler til at gøre det arbejde, som de gør så godt,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.


Pengene udmøntes på følgende måde:

 • 60 millioner kroner til en ansøgningspulje til kommuner, som skal være med til at lukke udsatte elevers faglige huller: Kommunerne kan søge midler til at tilrettelægge indsatser til henholdsvis sommerskole, kultur- og idrætsaktiviteter eller turboforløb, lektiercafe mv. Det er et krav, at mindst to kommuner og mindst en civilsamfundsaktør, som for eksempel en frivillig organisation, der er vant til at arbejde med området, skal gå sammen om ansøgningen.
 • 10 millioner kroner til en række interesseorganisationer, der skal være med til at hjælpe elever på STU-institutionerne: Det vil være op til den enkelte organisation at vurdere, hvordan tilskuddet bedst kan anvendes. Pengene kan for eksempel bruges på hjemmebesøg til de unge, der ikke kan eller ikke tør komme tilbage på uddannelsesstedet eller på socialfaglig rådgivning.
 • 10 millioner kroner til udvalgte frivillige organisationer, idrætsforeninger og spejderkorps: Midlerne skal bruges på at styrke foreningernes og organisationernes opsøgende arbejde og indsatser med fokus på udsatte børn og unge. Pengene kan blandt andet bruges til lektie- og læringsaktiviteter, fritidspas, sommercamps og familievenner.

Liste over fordeling af de 10 mio. kr. til udsatte unge i STU

 • Foreningsfællesskabet Ligeværd 0,8 mio. kr.
 • Danske Handicaporganisationer 0,8 mio. kr.
 • LEV 0,8 mio. kr. Consentio 0,8 mio. kr.
 • Spastikerforeningen 0,8 mio. kr.
 • Hjerneskadeforeningen 0,8 mio. kr.
 • ADHD foreningen 0,8 mio. kr.
 • Autismeforeningen 0,8 mio. kr.
 • Foreningen af Frie Fagskoler 0,8 mio. kr.
 • Efterskoleforeningen 0,8 mio. kr.
 • LOS – de private sociale tilbud 0,8 mio. kr.
 • Selveje Danmark. 0,8 mio. kr.

Liste over fordeling af de 10 mio. kr. til frivillige organisationer

 • Julemærkehjemmene 1,0 mio. kr.
 • Lær for Livet 1,0 mio. kr.
 • Muskelsvindsfonden 1,0 mio. kr.
 • Landsforeningen Autisme 1,0 mio. kr.
 • Bedre Psykiatri 0,5 mio. kr.
 • Børnetelefonen 1,5 mio. kr.
 • Dansk Skoleskak 1,0 mio. kr.
 • Red Barnet 1,0 mio. kr.
 • Sind Ungdom 1,0 mio. kr.
 • Ungdommens Røde Kors (URK) 1,0 mio. kr.