Drøftelse af beskæftigelsesplan for 2024

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Drøftelse af beskæftigelsesplan for 2024

Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 10. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Drøftelse af beskæftigelsesplan for 2024

Drøftelse af eventuel udarbejdelse af Beskæftigelsesplan.

Sagsbeskrivelse

Det er de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret, der ud fra de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcentret står overfor, selv tilrettelægger og fastsætter de aktiviteter, som beskæftigelsesindsatsen kræver.

Det skal ske inden for de rammer, som følger af lovgivningen, Beskæftigelsesministerens udmeldte mål, de budget- og ressourcemæssige rammer og for Jammerbugt Kommunes vedkommende Strategien for Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Mål i 2024

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har udmeldt fem beskæftigelsespolitiske mål for 2024. Målene er videreført fra 2023.

Ambitionen med målene er, at alle ledige skal have en værdig indsats og en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, samt at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Målene er:

  • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  • Flere ledige skal opkvalificeres
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Afskaffelsen af krav om Beskæftigelsesplan

Med “anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” (juni 2022) blev kravet om at kommunerne årligt skal udarbejde beskæftigelsesplan afskaffet. Afskaffelsen af kravet indebærer en administrativ lettelse for kommunerne, men kommunerne vil dog fortsat have mulighed for at udarbejde en beskæftigelsesplan, hvis de ønsker det.

Initiativet om afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan trådte i kraft den 1. januar 2023.

Drøftelse af eventuel udarbejdelse af Beskæftigelsesplan

Afdelingsleder Line Jakobsen deltager i drøftelsen af eventuel udarbejdelse af beskæftigelsesplan.

Tidsplan

BEU 10.01.24 (drøfter)

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds. og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter eventuel udarbejdelse af Beskæftigelsesplan.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn