Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til cykelsti langs Haldagervej samt tilsagn om ekspropriation

cykelsti Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til cykelsti langs Haldagervej samt tilsagn om ekspropriation

Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 8. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til cykelsti langs Haldagervej samt tilsagn om ekspropriation

Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til anlæg af cykelsti langs Haldagervej samt godkendelse af tilsagn om, at kommunalbestyrelsen er indstillet på at ekspropriere de nødvendige arealer, såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale med grundejerne herom.

Sagsbeskrivelse

Der er afsat 2,9 mio. kr. på budget 2024 til anlæg af cykelsti langs Haldagervej mellem Biersted Mejeriby og Biersted. Strækningen er vist på billedet nedenfor.

Anlægsmidlerne søges frigivet med henblik på projektering og anlæg af cykelstien i 2024.

Det vil være nødvendigt at erhverve jord til etablering af cykelstien. Det foreslås, at forvaltningen tager kontakt til de berørte grundejere med henblik på en frivillig aftale om køb af de nødvendige arealer. Lykkes det ikke at indgå frivillig aftale vil det være nødvendigt erhverve jorden ved ekspropriation.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse 2023-04-25 nr. 421om offentlige veje m.v.

Budgetmæssige konsekvenser

Udgifterne afholdes inden for rammen af budget 2024.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

atde afsatte midler på anlægsbudgettet 2024 på 2,9 mio. kr. til anlæg af cykelsti langs Haldagervej frigives,
atforvaltningen indleder forhandling med berørte grundejere med henblik på frivillig aftale om køb af nødvendige arealer til etablering af cykelstien, og
atKommunalbestyrelsen har til hensigt at ekspropriere de nødvendige arealer, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale med grundejerne.

LÆS OGSÅ: Færdselsuheld på Bratbjergvej

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn