Nyt erhvervsområde i Aabybro

Foto: Fra sagsbehandlingen af ny lokalplan
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune udvider det østlige erhvervsområde i Aabybro. Udvidelsen sikrer, at kommunen fortsat kan tilbyde attraktive erhvervsgrunde og arealer til virksomheder med særligt pladskrævende varegrupper.

Jammerbugt Kommune vil udstykke flere erhvervsgrunde til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomheder og til butikker med særligt pladskrævende varegrupper i området ved Ny Aabyvej i Aabybro.

Det har krævet en ændring i den nye lokalplan, som derfor har været sendt i høring i otte uger hen over foråret og sommeren. Vejdirektoratet sendte som den eneste svar på høringen med et ønske om, at den tinglyste vejbyggelinje langs Aalborgvej omtales i lokalplanen og vises på et kortbilag.

”Vi vælger at imødekomme Vejdirektoratets ønske, og retter derfor lokalplanen til. Det betyder, at vi i Jammerbugt Kommune kan gå i gang med at udstykke et antal erhvervsgrunde, der appellerer til et bredt udsnit af virksomheder. Området ligger attraktivt i forhold til adgang til lufthavnen, hoved- og motorvej”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Kommunen har valgt at dele kommende erhvervsområde op i to delområder. Både for at tage hensyn til golfbanen syd for området, og for at sikre et åbent og grønt udtryk ud mod hovedvejen. Konkret betyder det blandt andet, at byggelinjen skal være 20 meter fra vejskel mod Aalborgvej.