Jørgen Ravn Christensen: Det er af pligt, jeg råber op

Jørgen Ravn Christensen (C)
Print Friendly, PDF & Email

Af Jørgen Ravn Christensen, Konservative medlem af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget i Jammerbugt, Fjordgade 4, 9440 Aabybro

Det er af pligt, jeg råber op

Ib Nellemann (V) mener i et læserbrev, at jeg skal have pudset mine briller. Jeg kunne lidt friskt mene, at vinduespudseren skulle pudse vinduerne i glashuset, så også han kan se de udfordringer, vi faktisk burde være fælles om at løse. Den første fase i at løse et problem er mod og velvilje til at løse problemet.

Hvis Ib Nellemann læser mit indlæg igen, vil han opdage, at jeg netop ikke går efter de mange dygtige og flittige ansatte i Forvaltningen i Brovst, men i stedet efter dens øverste ledelse. 

Sædvanen tro placerer Ib Nellemann og det store politiske flertal skylden på udefrakommende ting, som så fint kommer frem i lyset i Ib Nellemanns læserbrev. På borgernes og egne vegne: Tak for dén gennemgang, Ib. Uanset hvad de store budgetoverskridelser skyldes, så er det vores fælles politiske ansvar at få styr på tingene. Det bliver ikke med de konservatives opbakning, at vi bliver ved med at have så store overskridelser af vores budgetter. Vi ønsker, at vores kommunes budgetter er realistiske, for det er mest fair overfor borgerne, ledelsen og ikke mindst de mange ansatte ved kommunen. Hvem trives i et arbejdsmiljø, hvor man altid får besked om at spare?

En af grundene til de store budgetoverskridelser skulle ifølge Ib Nellemann være, at flere borgere kom på førtidspension, end der var budgetteret med. Hvis man kigger på de tal, vi politikere fik i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023, vil man se, at der ikke forlods blev bedt om flere penge til f.eks. førtidspensioner. Det vil altså sige, at ledelsen i Brovst vurderede, at de havde nok penge i budgettet. Nu har det vist sig, at der ikke var penge nok – er det så ikke ok at rette kritikken mod denne ledelse? Faktisk bad ledelsen slet ikke om ekstra penge til overførselsindkomsterne i forbindelse med budget 2023. For mig giver det rynker i panden, at de, som burde have kunnet forudse behovet for ekstra tilførsel, ikke har gjort det. Heller ikke til seniorpension blev der bedt om flere penge.

Ib Nellemann forklarer desuden, at budgetoverskridelserne skyldes, at modregningen i ægtefælles pension er fjernet. Det er helt sikkert rigtigt. Men da loven først trådte i kraft fra 2023, kan det ikke forklare tidligere års overskridelser. Derudover var det ledelsens vurdering i forbindelse med budget 2023, at der ikke var behov for at bede om flere penge til opgaven vedrørende modregningen i pension. Igen er det vel ok at holde ledelsen op på de tal, de selv har fremlagt i forbindelse med budgetlægningen? 

Flere SOSU-elever skulle også være en del af forklaringen på overskridelserne. Her blev der i forbindelse med budget 2020 tildelt ekstra ressourcer, også i årene frem. Siden da er der ikke bedt om yderlige midler, så igen har forvaltningen vurderet forkert, hvis dette skulle være en del af årsagen til overskridelserne.

Havde ledelsen i Forvaltningen i Brovst nu råbt op om det forventede merforbrug, og der politisk var blevet sagt nej, så havde sagen været en anden. Det sker også fra tid til anden, hvilket er helt naturligt, og det er en sund del af arbejdet med et budget. Vi politikere skal også tage ansvaret, hvis vi har vurderet forkert. 

Jeg har efterhånden vænnet mig til angrebene på min person og til kritikken af, at jeg blot ønsker at skabe splid. Som en håndboldtræner engang sagde til mig, så er et angreb på manden frem for på bolden, blot et tegn på, at de ikke har noget lovligt at stoppe med. Jeg er her for at skabe en bedre Jammerbugt Kommune, og en af mine metoder er at sige højt, hvad jeg ser. Personligt ser jeg dette som min pligt, og faktisk står dette også anført i den lov, vi er ansat under som kommunalpolitikere. I mit tidligere læserbrev: ”Svært at bevare tilliden til forvaltningsledelsen”, beskrev jeg blot, at 20% af cheferne var smuttet fra Brovst, og det kun på 6 måneder. Det er alene det, jeg reagerer på – af pligt.   

Jeg håber, at Ib Nellemann og resten af det store politiske flertal vil være med til at skabe en ny retning for Jammerbugt. Det må være i alles interesse, at vi sammen får løst de åbenlyse problemer. Det er jo ikke sådan, at problemerne forsvinder af sig selv, bare fordi vi vender det blinde øje til.

Så ned med paraderne, tag nu kritikken op positivt, hop i arbejdstøjet og lad os få løst problemet sammen.

LÆS OGSÅ: Vindue opbrudt på Ravnevej

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn