Orientering om opnormering af vuggestuepladser i Skovsgaard Børnehave og Vuggestue

Skovsgård
Foto: Jammerbugtposten.dk

Orientering om opnormering af vuggestuepladser i Skovsgaard Børnehave og Vuggestue

Børne- og familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 30. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering om opnormering af vuggestuepladser i Skovsgaard Børnehave og Vuggestue.

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har den 16. december 2022 modtaget en henvendelse fra Skovsgaard Børnehave og Vuggestue med ønsket om udvidelse af vuggestuekapaciteten med to pladser. Der er på baggrund af henvendelsen truffet en formandsbeslutning om godkendelse af udvidelsen med 2 pladser fra 9 til 11. Beslutningen har virkning fra den 1. februar 2023.

Baggrunden for ønsket om en udvidelse er, at der er venteliste på indskrivning til vuggestuen.

Udvidelsen af vuggestuegruppen med et areal på 10,5 m2 sker inden for de eksistrende rammer, og betyder at medarbejdere og børnegruppen fortsat er samlet. Det er en hensigtsmæssig løsning, der bl.a. betyder, at personalet kan dække hinanden ind, eksempelvis når et barn skal skiftes.

Løsningen betyder, at kapaciteten på børnehave-delen er uændret.

LÆS OGSÅ: Rock’n’Roll i Aabybro

Retsgrundlag

Udvidelsen sker i henhold til Kvalitetsniveau B jf. Statens Byggeforskningsinstitutets anvisninger til Bygningsreglementet på min. 4,5 m2 frit gulvareal pr. vuggestuebarn.

Budgetmæssige konsekvenser

Udvidelsen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Udvidelsen har været drøftet i medarbejdergruppen og bestyrelsen i Skovsgård Børnehave, hvor der er tilslutning til forslaget.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen fremsender til Børne- og Familieudvalgets orientering, at vuggestuen i Skovsgaard Børnehave og Vuggestue udvides med to pladser fra 9 til 11.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn