100 år med FDF Pandrup

Foto: FDF Pandrup
Print Friendly, PDF & Email

100 år med FDF Pandrup

For over hundrede år siden var der en gruppe som besluttede sig for, at der skulle etableres en FDF-kreds i Pandrup by. Kredsen blev startet den 8. marts 1923 med hvor en af stifterne var en mand ved navn Torrild Thomsen og kredsfører de første 3 år var lærer Mølgård. På daværende tidspunkt var FDF kun for drenge og aktiviteter var bl.a. sport og eksercits. Kredsen udviklede sig sammen med byen.

Foto: FDF Pandrup

I en periode var kredsen ikke så aktiv, men så kom Henry Andreasen til som kredsfører, siden formand og æresmedlem i kredsen, hvor han var særdeles aktiv over mange årtier. I kredsens levetid har man haft mødelokaler forskellige steder i byen fx på byens skole, i et lokale på Blokhusvej – der blev kaldt ”Godset” og siden i Ungdomsborgen.

FDF Pandrup rykker ind i Møllen og pigerne kommer med

I 1973 begyndte planerne om at finde et nyt mødested for kredsens medlemmer og hurtig blev der sat spot på Klostergaards Mølle, som stod tomt og forladt. Der blev lavet aftale om, at FDF kunne få Møllen til kredshus og på en langtidslejeaftale, hvor de selv skulle renovere og istandsætte Møllen indvendig med toiletter, køkken og mødelokaler. I 1974 var det realitet og samme år kom pigerne med i kredsen. Det var daværende kredsleder Walther Lundis og nuværende æresmedlem, der var primus motor på projektet i samarbejde med senere kredsformand, siden kredsleder og nuværende æresmedlem Jørgen Dupont Mogensen. Herudover har kredsen haft endnu et æresmedlem nemlig Edtly Nielsen.

Løbende udvikling af rammer og faciliteter

Kredsen har gennem tiderne udviklet sig meget. Der blev lavet en tilbygning til Møllen for at tilpasse medlemstallet, der på et tidspunkt var over 130. Her senest er der blevet lavet depotrum til opbevaring af kredsen lejrudstyr, da den nuværende sognegård, hvor kredsen har sit materiel nu, forventes fjernet inden længe.

Lejre og ture

Gennem alle år har kredsen lavet ture og lejre, her kan nævnes pinselejre på Skeelslund ved Birkelse, siden på Voldkærgård ved Pandrup og siden på Pilgård ved Kaas. Nu er det Sandmosehytten som danner ramme om mange weekendlejre og ture, natur- og friluftsmøder – en oase som kredsen løbende udvikler på.

Herudover deltager kredsen i FDF-landslejre, der holdes hvert 5 år på Sletten ved foden af Himmelbjerget, hvor vi senest var afsted i 2022. Til sommer deltager kredsen i Norgestur med de store FDF’ere til området ved Lifjell med andre kredse fra FDF Sydvendsyssel Netværk.

Fejringen af 100-års jubilæet

Foto: FDF Pandrup

FDF Pandrup markerede 100 året siden etableringen med en reception, hvor der var rigtig mange, der kiggede forbi og hilste på. Dagen startede med optog gennem Pandrup by med FDF V. og Ø. Hassing Tamburkorps i front med kredsens faner og en pæn skare bagefter. Herefter var der en koncert i Møllen, servering, taler, en historisk udstilling mm.. Her blev der også fremført en FDF Pandrup sang ”Hundrede”, skrevet af tidligere medlem og kredseleder Lars V. Andersen i anledning af jubilæet. En dag der bød på mange gensyn, smil og snak om minder og stjernestunder i FDF. Kredsen glæder sig til fortsat at give børn og unge oplevelser for livet.

LÆS OGSÅ: Jetsmark Kirkes kor oplevede flagermus, blåmuslinger og masser af sang