Flere danskere skal kende og reagere på symptomerne på stroke: Strokepatienter skal hurtigere på hospitalet

Foto: RedHjernen
Print Friendly, PDF & Email

Flere danskere skal kende og reagere på symptomerne på stroke: Strokepatienter skal hurtigere på hospitalet

Hvert år bliver ca. 12.000 danskere ramt af et stroke (blodprop eller blødning i
hjernen), men under halvdelen af patienterne kommer på hospitalet i tide til at modtage den mest effektive behandling. Derfor forlænger Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden deres strategiske samarbejde med yderligere fem år. Målet er at styrke den præhospitale indsats på strokeområdet og lære danskerne symptomerne på stroke at kende, så de straks ringer 1-1-2 ved mistanke om stroke. TrygFonden har afsat i alt 25 mio. kr. til indsatsen.

Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden har siden 2019 skabt opmærksomhed om stroke med remsen Stræk, Snak, Smil. Det har øget kendskabet til symptomerne på stroke blandt danskerne, så 73 pct. i dag kender til mindst ét af symptomerne. Alligevel når mange patienter ikke på hospitalet i tide, og derfor skal der fortsat sættes fokus på, hvor vigtigt det er at kende symptomerne og reagere ved at ringe 1-1-2. Samarbejdet forlænges fem år og betyder, at TrygFonden i hele perioden fra 2018 og frem til 2027 samlet set støtter indsatsen med 50 mio. kr., så flere kan overleve stroke.

– De pårørendes viden og hurtige reaktion ved symptomer på stroke er helt essentielt for, at strokeramte bliver vurderet hurtigt af en sundhedsprofessionel, og at eventuel behandling af stroke kan sættes i gang. Men hvis man ikke ved, at pludseligt talebesvær eller udfordringer med at løfte armen kan være symptomer på alvorlig sygdom, slår man det måske hen uden at reagere. Der går kun 4,5 timer, fra de første symptomer rammer, til patienterne ikke længere får den fulde gavn af behandlingen på hospitalet. Tøv derfor aldrig med at ringe 1-1-2, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt det kan være et stroke, siger Christina Rostrup Kruuse, professor og overlæge på Herlev Gentofte Hospital og næstformand i Dansk Råd for Genoplivning. Hun fortsætter:

– Vi er glade for, at vi sammen med TrygFonden kan fortsætte den oplysende indsats over for danskerne, og at vi samtidig kan sætte nye initiativer i gang i de præhospitale organisationer for hurtig identifikation og kvalificering af behandlingen.

Der skal bl.a. videreudvikles procedurer for hurtig, korrekt identificering af strokepatienter for ambulancepersonale og de regionale sundhedsfaglige visitatorer og dermed hurtige behandling til flere. Desuden skal der forskes og indsamles viden på strokeområdet, så det kan følges og dokumenteres, fx hvor mange danskere, der kender symptomerne på stroke.

– Det forandrer hverdagen radikalt for både patienter og pårørende, når stroke rammer, og derfor er det et vigtigt indsatsområde. Gennem de seneste 20 år har vi i Danmark opnået imponerende resultater på hjertestopområdet bl.a. ved at øge opmærksomheden på genoplivning i befolkningen og ved at optimere det præhospitale forløb. Det er de erfaringer, som strokeindsatsen bygger på, og som forhåbentligt vil vise samme imponerende resultater, så flere strokepatienter kan overleve med bevaret livskvalitet. Vi er ambitiøse i Danmark, og vi har privilegiet af en god infrastruktur. Derfor er vi blandt de ledende nationer målt på hurtig tid til behandling, når først man er ankommet til hospitalet. Men vi kan blive bedre til hurtig identifikation og ankomst til det rette hospital, og derfor skal kendskabet til symptomerne på stroke udbredes, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Danske strokeeksperter har i samarbejde med eksperter fra andre landeudviklet de internationale guidelines ”10 Steps to Improve Emergency Stroke Care”, som nu danner en solid videnskabelig baggrund for indsatsen på strokeområdet i Danmark.

12.000 tilfælde af stroke hvert år
Ud af de 12.000 patienter med stroke vil de 10.000 potentielt kunne behandles med trombolyse, og det bedste resultat opnås inden for et tidsvindue på 4,5 timer. De resterende 2.000 patienter har blødning i hjernen, som kræver en anden behandling.

1 ud af 3 kan opleve få eller ingen mén efter trombolyse
Når der gives trombolyse som behandling for et stroke tidligt og indenfor tidsvinduet på 4,5 timer, vil 1 ud af 3 opleve at få væsentligt færre eller slet ingen mén og have øgede chancer for, at kunne klare sig selv efter sygdommen.

Læs mere om stroke på https://redhjernen.dk/