Volden er faldet markant under nedlukningen

Print Friendly, PDF & Email

Coronaepidemien har medført et drastisk fald i antallet af voldsanmeldelser. Det viser en ny undersøgelse af kriminaliteten under nedlukningen. Faldet skyldes formentlig især nedlukningen af nattelivet. Rapporten giver bud på, hvad vi kan lære af Coronakrisen i forhold til at forebygge kriminalitet bedre – også når krisen er slut.

Der blev anmeldt 31 procent færre voldstilfælde end forventet i ugerne fra nedlukning af landet til 1. fase af genåbningen. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet, Det Kriminalpræventive Råd og Syd- og Sønderjyllands Politi.


Undersøgelsen ser på udviklingen af fem kriminalitetstyper under nedlukningen, og både vold, indbrud og hærværk ligger markant lavere end de forrige tre år, imens husspektakler ligger over.

De samfundsøkonomiske omkostninger ved vold udgør normalvis mere end 2 milliarder kroner årligt.

– Det er særligt ofrene, der betaler prisen i form af forringet livskvalitet og færre gode leveår. Jeg synes derfor, det gør stort indtryk, at nedlukningen har reduceret volden i Danmark så markant,siger analytiker Jonas Mannov fra Det Kriminalpræventive Råd.

Ansvarlig udskænkningspolitik

Der kan være flere forklaringer på faldet i voldsanmeldelser.

– Vi vurderer, at den primære grund til faldet er, at nattelivet har været lukket helt ned. Flere undersøgelser viser en stærk sammenhæng mellem alkoholpåvirkning og voldsudøvelse. Dette indikerer vores undersøgelse også, siger professor Linda Kjær Minke.

Hun peger på en norsk undersøgelse, som har påvist, at for hver time udskænkningsstederne sælger alkohol, øges volden med 16 procent. Det, sammenholdt med den nye viden om faldet i under nedlukningen, bør give anledning til refleksion, hvis man vil forebygge vold fremadrettet.

– Mængden af alkohol spiller en væsentlig rolle i forhold til vold. Og det er derfor oplagt at kigge på, hvordan udskænkningen kan blive mere ansvarlig, fx ved at overveje, hvor længe man udskænker alkohol, og om man udskænker til gæster, der allerede er synligt påvirkede, siger Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands politi.

Nabohjælp

Udover det markante fald i vold, har der også været et fald på hele 41 procent i antallet af indbrud i private hjem. Det skyldes med al sandsynlighed, at de mange hjemmearbejdende danskere har gjort det vanskeligere at være indbrudstyv i boligområderne.

– I takt med at samfundet nu åbnes op igen, er det oplagt at afskrække tyven ved hjælp af aktiv nabohjælp, så det fortsat ser ud som om, at der er nogen hjemme, siger Christian Østergård.