Virksomheden Rengoering.com A/S kommer fra 1. januar 2020 til at varetage rengøringen på kommunens skoler, daginstitutioner, administrationsbygninger

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Rengøringen på Jammerbugt Kommunes skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger har været i udbud. Fra januar 2020 skal rengøringen varetages af eksterne leverandører. Kommunens medarbejdere, der i dag varetager rengøringen, bliver overdraget til de nye leverandører.

Virksomheden Rengoering.com A/S kommer fra 1. januar 2020 til at varetage rengøringen på kommunens skoler, daginstitutioner, administrationsbygninger osv. I den del af kommunen, som dækker områderne i og omkring Aabybro og Pandrup, mens virksomheden Kongsvang Cleaning & Facility A/S vil varetage områderne i og omkring Brovst og Fjerritslev.

Det var i forbindelse med budget 2019, at Kommunalbestyrelsen besluttede at konkurrenceudsætte rengøringen for at undersøge, om der var en mulighed for at hente en besparelse på området. Konkurrenceudsættelsen betyder, at kommunen fra 2020 vil spare ca. 3,5 mio. kr. på rengøringsområdet.

”Vi er forpligtet til løbende at undersøge om, der er et effektiviseringspotentiale i vores drift. De penge, vi kommer til at spare på rengøringsområdet, kommer til at gøre gavn i de borgernære velfærdsområder som børnepasning, folkeskoler og ældreområdet”, fortæller Mogens Christen Gade – borgmester i Jammerbugt Kommune. 

Medarbejderne bliver virksomhedsoverdraget

Den nuværende rengøringsydelse fortsætter uændret, indtil de nye kontrakter træder i kraft 1. januar 2020.

Når de nye leverandører overtager rengøringen, bliver Jammerbugt Kommunes medarbejdere virksomhedsoverdraget til den virksomhed, der vil varetage rengøringen i det geografiske område, de i dag hører til.

Fagforeninger, de nye leverandører og Jammerbugt Kommune sørger i fællesskab om, at virksomhedsoverdragelsen foregår så trygt som muligt.

”Naturligvis bliver vores rengøringspersonale berørt af vores skifte til nye leverandører, og det er da også en svær, men nødvendig beslutning. Derfor ligger der en stor og vigtig opgave foran os med at overdrage medarbejderne til deres nye arbejdsgiver på den bedst mulige måde”, uddyber Mogens Christen Gade.

Fakta om konkurrenceudsættelsen

Jammerbugt Kommune modtog syv tilbud på rengøringen, herunder også fra Ejendomscenteret I Jammerbugt Kommune som afgav kontrolbud.

Området er delt op i to delområder: Delområde 1 Vest – tidligere Aabybro Kommune og Pandrup Kommune, og delområde 2 Øst – tidligere Brovst Kommune og Fjerritslev Kommune.

Den samlede kontraktsum ved kontraktstart 1. januar 2020 udgør 15,4 mio. kr./år. Dette har medført en besparelse på området på i alt ca. 3,5 mio. kr./år.  

De nye kontrakter gælder i 4 år.

Leverandør for Delaftale 1 Vest: Rengoering.com A/S. Leverandør for Delaftale 2 Øst: Kongsvang Cleaning & Facility A/S