Vellykket Landdistriktskonference i Jammerbugt Kommune

Helle Bak Andreasen
Udvalgsformand for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Vellykket Landdistriktskonference i Jammerbugt Kommune

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget havde lørdag den 11. marts 2023 inviteret ildsjælene fra de 24 lokalsamfund, som dækker hele Jammerbugt Kommune, til konference i Sport og Kulturcenter Brovst.

En indbydelse som mange havde taget imod og prioriteret at bruge en lørdag på. Opgaven med at styre de knap 80 deltagere gennem dagens program, havde Søren Wormslev fået, hvilket han på fornem vis lykkedes med.

Udvalgsformand for Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen, udtrykte stor begejstring i sin velkomst over de mange fremmødte og sagde blandt andet i sin velkomsttale:

-Hvorfor så en landdistriktskonference i Jammerbugt Kommune?

Det simple svar kunne være : fordi vi ER en landdistriktskommune.

Men der ligger jo mere i det end som så, for det går vel godtnok?

-JA – kunne det simple svar også være her – men hvornår er det nok, at det går ok?

-Det er aldrig nok i min verden. Vi skal udvikle os som kommune og dermed skal vi jo også udvikle hvert vores lokalsamfund. Og min erfaring siger mig, at selvom alle nok siger, at vi gerne vil udvikle hele kommunen, ja så tænker jeg, at dem fra Saltum hellere vil udvikle deres område end skabe en masse udvikling i V. Thorup.

-Og derfor er vi her – hvordan udvikler vi VORES område bedst muligt, for gør vi det, ja så udvikler vi jo netop sammen hele Jammerbugt Kommune.

-Og som ambition vil vi da være Danmarks bedste landdistriktskommune – hvis vi ikke allerede er det? For mig er det ikke noget der kan gøres op i et excelark over hvor mange pannabaner eller borde-bænke sæt vi har. Men vi kan måles på hvordan vi trives. Og trives vi godt – føler vi os hjemme,- ja så er vi faktisk også de allerbedste ambassadører for vores eget lokalområde. Og ja, så kan det godt være, at vejen til at opnå god trivsel er en kombination af ”pannabaner og borde-bænke sæt”. Populært sagt.

-Vi har jo hver især vores egne parametre for, hvorfor vi bor og lever i Jammerbugten. For nogle er det arbejde, andre familie, nogle for naturens skyld, andre for fællesskabets skyld. Ja hver især ved vi vel godt, hvorfor vi bor her. Men jeg tror, at vi kontinuerligt skal holde os de parametre for øje og udvikle os – det er nødvendigt og derfor er vi her i dag.

-Vores arbejde med landdistriktsudvikling, har i bund og grund hele tiden handlet om at støtte de ildsjæle, der sammen med kommunen, vil udvikle deres lokalområde. Heldigvis har vi en fantastisk kommune med mange aktive ildsjæle – hvilket jo også ses i fremmødet her i dag.

-Det forpligtende samarbejde mellem kommunen og de mange engagerede ildsjæle, mærkede vi også i arbejdet med den nye politik for kultur-, fritids- og landdistriktsområdet. Det var vigtigt for os at udarbejde politikken i samarbejde med dem som den omhandler, nemlig vores medborgere, ildsjælene og aktørerne på området. Interessen og opbakningen hertil var stor, hvilket jo ikke kommer bag på os, da det også er det, vi oplever, når vi mødes med vores ildsjæle.

-Ambitionen med den nye politik er, at alle borgere skal have gode muligheder og rammer for et aktivt fritidsliv – hvor begrebet fritidsliv dækker over de mange områder man kan bruge sin fritid til, det værende gå til en sport, besøge biblioteket, være aktiv i borgerforeningen, på det lokalhistoriske område og meget mere.

-Et andet centralt element politikken dækker over er, at det skal være attraktivt og let at være ildsjæl, og derfor sætter den også barren højt i forhold til at understøtte kommunens mange aktive ildsjæle. Hvorfor også en indgang til kommunen er et princip vi vægter rigtig højt og stiller store krav til. Som ildsjæl i Jammerbugt Kommune skal man mærke tilgængeligheden og åbenheden fra kommunens side.

Karen Margrethe Lauridsen fortalte om opstarten af GLARBORGEN Foto: Jammerbugtposten.dk

På konferencen blev de mange deltagere orienteret og fortalt om Glarborgen, der på få år har omdannet et område i Øland skoven til et børne og naturområde, der i 2022 havde flere tusinde besøgende. Fonde og tilskudsmuligheder blev belyst med deltagelse af Norlys, Sparekassen Danmark, LAG og KFL.  

Eftermiddagen bød først på workshop med de 7 hovedemner i Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitikken og som afslutning et inspirationsoplæg ved forfatter Steen Hildebrandt.

Repræsentanter fra Bæredygtighedsfestivalen havde også taget opstilling på Landdistriktskonferencen Foro: Jammerbugtposten.dk

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn