Ungeindsatsen skal fortsat prioriteres i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Ungeindsatsen skal fortsat prioriteres i Jammerbugt Kommune 

Forligspartnerne med repræsentanter fra partierne Venstre, Socialdemokraterne, SF, DF og Danmarks Demokraterne i Jammerbugt Kommune, har på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober 2023 vedtaget Budget 2024.

I budgetaftalen fremgår bl.a.:  Tværfaglig ungeindsats 

Forligspartierne er enige om, at ungeindsatsen fortsat skal prioriteres. Der skal være et særligt fokus på det tværfaglige samarbejde mellem Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. 

Det er nødvendigt med en grundig analyse af målgruppen og herefter en inddeling i grupper med henblik på såvel individuelle beskæftigelsesrettede indsatser, fremadrettede forebyggende arbejde i f.eks. vores grundskoler og inddragelse af foreningslivet og frivillige organisationer.  

Vi skal have alle med, men alle skal ikke det samme sted hen, derfor er der brug for at vi tager udgangspunkt i den enkeltes interesser, evner og værdier. Nogle mennesker kommer lettere igennem livet end andre. Unge der har det svært ved at finde fodfæste, skal have støtte og opmærksomhed til at finde fodfæste i livet i job- eller uddannelse. 

Det handler om respekt, at blive set og hørt og have medbestemmelse på eget liv. Alt for mange unge har det svært, aldrig har så mange unge været aktivitetsparate i Jammerbugt. Derfor er der brug for, at der iværksættes tværfaglige initiativer under ungeindsatsen. 

De unge skal understøttes, så alle sikres en reel mulighed for uddannelse og fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. En ungegaranti kan være trædestenen til et aktivt og udviklende arbejdsliv. 

LÆS OGSÅ:

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn