Tredages læringsforløb for dagplejere i Jammerbugt Kommune

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Alle dagplejere i Jammerbugt Kommune har dette efterår været på et kompetenceudviklingsforløb hos UCN act2learn. Fokus var på den styrkede pædagogiske læreplan, som er en del af de nye elementer i den nye dagtilbudslov fra 2018.

Alle 75 dagplejere i Jammerbugt Kommune har været på et kursusforløb hos UCN på i alt tre dage. Her har de fået et kompetenceløft i forhold til det daglige arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Forløbet var tilrettelagt sådan, at dagplejerne kunne sætte elementer fra kursusdagene i spil i mellemliggende perioder med det daglige arbejde med deres dagplejebørn. Der var ca. fire uger imellem, hvor dagplejerne arbejdede med observationer og eksperimenterede med nye handlinger i deres daglige arbejde med børnene.


”I opstarten af forløbet har UCN, konsulenter fra dagtilbuddet og dagplejelederen fra Jammerbugt kommune arbejdet sammen om, at skabe sammenhæng mellem de indsatser, vi allerede har i gang i dagplejen – bl.a. Grønne profiler, DGI-certificeringer og ICDP – og kursusforløbet med den styrkede læreplan. Umiddelbart inden kursusforløbet deltog alle dagplejere på et aftenmøde, hvor de fik præsenteret forløbet og sammenhængen med de igangværende indsatse. Vores mange indsatser har alle fokus på kvalitet i dagtilbuddet, og går i spænd med, at ”det skal være godt at være barn i dagplejen”, som er dagplejens visionen”, fortæller Tina Riis Thomsen, der er leder af dagplejen og pladsanvisningen.

Forløbet var et såkaldt aktionslæringsforløb med øvelser og mindre praksisopgaver, som dagplejerne skulle løse mellem de enkelte undervisningsgange.

Underviserne benyttede sig blandt andet af en metode til at systematisk at stille skarpt på og analysere dagplejernes praksis inden for centrale områder i den styrkede pædagogiske læreplan. Metoden hedder ”redskab til selvevaluering”. Og netop det redskab, ønsker Jammerbugt Kommune at arbejde videre med fremadrettet.

Efter kurset har deltagerne lavet en evaluering, deres bedømmelser er blandt andet:

”Pludselig giver det hele så meget mere mening, fordi grundlaget og temaerne smelter sammen og ikke længere er sådan noget, vi skal nå hver for sig i løbet af året fra januar til december”.

Og:

”Jeg er blevet mere kritisk og bevidst overfor det, jeg selv går og gør. Gør jeg det, jeg tror jeg gør?”.

Evalueringen fra dagplejerne er enslydende: kurset har givet god mening og er meget brugbart i dagligdagen med børnene.

Samtidig med forløbet for dagplejerne, har kommunens dagplejepædagoger deltaget på et lederforløb, så de kan understøtte dagplejernes opgaver fremadrettet.

”Forløbet har været meget praksisnært og anvendelsesorienteret. Teori og praksis er gået hånd i hånd, og det gør det vedkommende at forholde sig til som professionel dagplejer. UCN act2learn har leveret et efteruddannelsesforløb af højeste kvalitet. Jeg er meget stolt af de fagligt kompetente kommunale dagplejere vi har ansat i Jammerbugt Kommune”, udtaler Tina Riis Thomsen.