Lokalplan vedtaget for boligområde på Toftevej i Aabybro

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget lokalplanen for Toftevej i Aabybro, og hermed er rammen sat for endnu et spændende boligområde, der kommer til at byde på attraktive byggegrunde.

Med den nye lokalplan for Toftevej i Aabybro bliver det muligt at opføre 20 parcelhuse og/eller op til 72 række-, kæde- og dobbelthuse. I lokalplanen er der åbnet for, at 16 af boligerne kan blive etageboliger.

-- annonce ---

Lokalplanområdet giver mulighed for at bygge i to etager med en højde på maksimalt 8,5 meter. For at sikre indblikket til kirken, reduceres den maksimale bygningshøjde til 6,5 meter i én etage i områderne nærmest kirken.

Grundene ligger centralt i Aabybro nær kirken. Mens grundene til række- og kædehuse har en minimumsstørrelse på 250 m2, får grundene til dobbelthuse en minimumsstørrelse på 800 m2, og grundende til parcelhuse en minimumsstørrelse på 700 m2.

”Der er fortsat stor efterspørgsel efter forskellige boligformer i Aabybro – både mindre boliger på små grunde og større grunde med mulighed for at udfolde sin boligdrøm med et parcelhus. Den nye lokalplan imødekommer de ønsker, og skaber grobund for et nyt, spændende boligområder”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Bebyggelsesprocenten for parcelhuse er maksimalt 40 for den enkelte ejendom, mens bebyggelsesprocenten for række-, kæde- og dobbelthuse er maksimalt 30 pr. ejendom.

Foran kirken friholder kommunen området for byggeri, her bliver der anlagt græsplæne. Ligesom en grøn kile etableres langs Toftevej og nord for Thomasmindevej for at bevare den grønne karakter i området.