Tiltag i sundhedsreform kan løses i nuværende struktur

Ulla Astman(A), regionsrådsformand i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Tiltagene i forlig om sundhedsreform kan blive eller bliver allerede løst indenfor rammerne af det nuværende Region Nordjylland. En strukturændring uden lokal demokratisk forankring er unødvendig for at gennemføre reformen, mener regionsrådsformand Ulla Astman.

Nordjyske beslutninger bliver centraliseret

Oven på to delaftaler på klima- og miljøområdet og det specialiserede socialområde har regeringen og Dansk Folkeparti i dag præsenteret forlig om en sundhedsreform, der ud over 8,5 mia. kr. til sundhedsområdet indebærer en nedlæggelse af de demokratisk valgte regionsråd.

– Flere penge til sundhed er rigtig fint, men de kan lige så vel tilføres regionerne i den nuværende form og gøre gavn her og nu. Det behøver man ikke en ny struktur til, hvor vi kan se frem til en mindre gennemskuelig ansvarsfordeling, som fjerner mange vigtige nordjyske beslutninger om sygehusenes udvikling og struktur fra regionsrådssalen og sender dem direkte op på diverse ministres skriveborde. De lokale sundhedsfællesskaber har jo kun høringsret men ingen beslutningskompetence i forhold til sygehusenes opgaver, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Regionerne kan løse tiltag i reformen

Samtidig konstaterer hun, at flere af tiltagene allerede eksisterer, er på vej eller allerede løses i regi af regionerne.

– Vi har allerede sundhedsklynger omkring vore akutsygehuse, hvor vi samarbejder med kommunerne, og vi har allerede patient- og pårørenderåd i de enkelte regioner. Regionerne har i fællesskab allerede lanceret planerne om det fælles 113-akutnummer, og arbejdet med at etablere det er i gang. Og når jeg kigger på de nye tiltag med flere penge til psykiatrien, så har det i lang tid været efterspurgt af regionerne og kan løses indenfor den nuværende struktur, siger Ulla Astman.

Delaftalerne fra de seneste dage gør ikke reformen mere spiselig for regionsrådsformanden.

– Delaftalen på det specialiserede socialområde sender i virkeligheden hele det område til hjørnespark til stor usikkerhed for beboerne på de enkelte tilbud. Det er deres hjem, der berøres, og medarbejderne ved heller ikke, om de er købt eller solgt. Det er uigennemskueligt, om det vil medføre en afspecialisering. Klima- og miljøområdet er centralisering for fuld skrue. Selvfølgelig skal de store generationsforureninger håndteres, men det kræver ikke centralisering og strukturændringer, og regionalt har vi et bedre blik for håndteringen af de mange små forureninger, siger Ulla Astman.