Tillæg hastet på dagsorden forud for kommunal- betyrelsesmødet onsdag aften

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Udpegning af underskrifts- og tegningsberettigede vedrørende dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

Kommunalbestyrelsen skal på møde den 19. juni 2019 udpege to personligt ansatte. Det indstilles til mødet at Kommunaldirektør Holger Spangsberg og/eller stabschef Michael Binderup bemyndiges til at underskrive ovennævnte dokumenter sammen med borgmesteren eller en af de to viceborgmestre.

Sagsfremstilling

I Lov om kommunernes styrelse er det i § 32 fastsat, at dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget der til af kommunalbestyrelsen.

Den person, der i forening med borgmesteren eller én af kommunens to viceborgmestre skal underskrive, skal være personligt udpeget af kommunalbestyrelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er tildelt indehaveren af en bestemt stilling.

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan udpeges, men det er forudsat, at det enten er et kommunalbestyrelsesmedlem eller en person,der er ansat i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege flere personer.

Praksis i Jammerbugt Kommune er, at der er udpeget 2 fra forvaltningen, således at enten den ene eller den anden tegner kommunen sammen med borgmesteren eller én af de to viceborgmestre.

Tidligere er personligt udpeget (fratrådt) kommunaldirektør og stabschef Michael Binderup som underskriftsbemyndigede.

Som konsekvens af forhenværende kommunaldirektørs fratræden og ansættelse af ny kommunaldirektør er der behov for, at der udpeges en ny underskriftsbemyndiget.

Fuldmagtsbladet vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive ajourført.