Dansk Byggeri: Lad familievirksomheder og arvinger være i fred

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Det er gift for generationsskifterne i de private virksomheder, hvis arveafgiften bliver sat markant op, sådan som de økonomiske vismænd foreslår. Det siger Dansk Byggeri, efter at vismændene i deres nye rapport argumenterer for at sætte den nuværende arveafgift på fem procent på familieejede virksomheder op til 15 procent.

På forårsmødet i Det Økonomiske Råd anbefalede Dansk Byggeris direktør Lars Storr-Hansen også et højere og mere fleksibelt anlægsloft.

De økonomiske vismænd sætter i deres nye rapport fokus på beskatning af kapital. Men Dansk Byggeri er lodret uenig i forslaget om at hæve arveafgiften.

  • Det er penge, der allerede er betalt skat af én gang, og der er ikke tvivl om, at en forhøjelse af arveafgiften ved generationsskifter vil hæmme væksten i dansk erhvervsliv. Hvis man ønsker at harmonisere arveafgiften, bør det gøres ved at sænke arveafgiften for alle til fem procent, og om muligt helt afskaffe den, sådan som Sverige og Norge allerede har gjort, siger Lars Storr-Hansen.

Vismændenes skattekapitel rummer dog i Dansk Byggeris øjne også mere positive anbefalinger, herunder en mere enkel kapitalbeskatning. Eksempelvis skal det undersøges, om beskatning af aktieindkomst og almindelig kapitalindkomst med fordel kan lægges sammen.

Stift anlægsloft bør lempes

Vismændene sætter også fokus på kommunernes anlægsinvesteringer, som har overskredet budgetterne de seneste to år. Dansk Byggeri foreslår, at de stive regler og det stramme anlægsloft bliver lempet.

  • Anlægsbudgetterne i kommunerne bør naturligvis holdes, men vi mener, at anlægsloftet både er for lavt og forkert udformet. Der bør i stedet være fireårige rullende investeringsrammer, som giver kommunerne bedre mulighed for at planlægge større anlæg. Ikke mindst fordi det nu en gang er dyrere at renovere oversvømmede kældre osv. end at forebygge med rettidige forbedringer af kloaksystemet, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

Dansk Byggeri deler i store træk de økonomiske vismænds vurdering af konjunkturerne, herunder at presset på arbejdsmarkedet i form af mangel på medarbejdere er aftagende – i hvert fald i byggeriet.