Tilfredshed med regnskabsresultat i Jammerbugt Kommune

Borgmester Mogens Gade (V). Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har overgivet kommunens regnskab for 2019 til revisionsgennemgang. Kommunens regnskab for 2019 viser et driftsoverskud på 90,5 mio. kr.

Serviceudgifterne i 2019 var på 1.706 mio. kr., de holdt sig 3,4 mio. kr. under den vedtagne ramme. Anlægsudgifterne (brutto) var på 80,7 mio. kr. i 2019, og dermed 0,2 mio. kr. under den vedtaget bruttoanlægsramme på 80,9 mio. kr.


Trods udfordringer undervejs i regnskabsåret 2019, hvor kommunen måtte trække i den økonomiske nødbremse, kan Jammerbugt Kommune endnu engang præsentere et fuldt tilfredsstillende regnskabsår.

”Det ser rigtig fornuftigt ud. Driftsoverskuddet på 90,5 mio. kr. er mere, end vi regnede med i det oprindelige og det korrigerede budget. Det skaber rum for investeringer og udvikling i kommunen”, siger kommunens borgmester, Mogens Christen Gade.


Lavere driftsudgifter end budgetteret
De samlede driftsudgifter i regnskabet udgør 2.391,5 mio. kr. Det er 6,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, som lød på 2.398,3 mio. kr., og 5,6 mio. kr. under det oprindelige budget.

Samtidig er de realiserede indtægter 11,6 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Nogle af de væsentlige forklaringer er indtægter fra overgangstilskud fra aldersbestemt udgiftsbehov, som er på 10,0 mio. kr.

I 2019 havde Jammerbugt Kommune et kassetræk på 44,4 mio. kr. i 2019, mens den gennemsnitlige likviditet var på 199,2 mio. kr. ved udgangen af sidste år.