Til dig, der skal ud og fyre krudt af

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Hvornår og hvem må købe
Nytårsskyts må affyres fra 27. december til 1. januar.
Du kan købe fyrværkeri i butikkerne fra 15. december til 31. december.

Det er ulovligt at købe fyrværkeri for unge under 18 år.

Personer mellem 15 og 18 år må dog købe helårsfyrværkeri som knaldhætter, knaldbånd, knaldperler, knallerter, bordbomber, trækbordbomber, stjernekastere og isfontæner.

Køb sikkert
Det er kun fyrværkeri der er CE-mærket, som kan sælges lovligt i Danmark. CE-mærket viser, at producenten har fået fyrværkeriet testet og godkendt.

Hvis dit fyrværkeri ikke er CE-mærket, er det ulovligt og kan være farligt. Det er også ulovligt at sælge professionelt fyrværkeri til privatpersoner.

Når du køber ulovligt fyrværkeri, kan du ikke vide, hvad du har med at gøre eller hvordan du håndterer det sikkert.

Checkliste – de 5. sikkerhedsregler

 1. Brug altid beskyttelsesbriller
 2. Brug kun godkendt og ALDRIG hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
 3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
 4. Hold sikkerhedsafstand
 5. Gå aldrig tilbage til en fuser.

Sikkerhedsafstand
Der er helt bestemte regler for, hvor tæt du må være på bygninger, dyr og andet, når du fyrer fyrværkeri af.

Du må ikke bruge:

 • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 200 meter
 • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 200 meter
 • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr
 • raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er afstanden 20 meter
 • raketter nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 400 meter
 • raketter nærmere end 200 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 400 meter.

Hvis der fx er tørke eller ligger virksomheder med en særlig risiko, kan kommunen fastsætte særlige afstandskrav eller helt forbyde brug af fyrværkeri i et område.

Opbevaring
Der må højst opbevares 5 kg NEM (Netto Eksplosiv Masse)
På fyrværkeriet kan du læse indholdet af NEM, inden du køber det – der er grænser for, hvor meget krudt dit fyrværkeri må indeholde.

Det er ulovligt at købe, opbevare og anvende fyrværkeri med større NEM-indhold, end reglerne angiver, medmindre du er professionel festfyrværker.

Hvis du vil gemme fyrværkeri, skal du følge nogle få råd om opbevaring
1. opbevar fyrværkeriet utilgængeligt for børn
2. læg fyrværkeriet mørkt og tørt
3. hold fyrværkeriet væk fra elektriske apparater og varmekilder som fx varmeapparater.

Hvis skaden er sket
Der gælder særlige forsikringsregler for fyrværkeri. Du skal kontakte dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Ulykkesforsikring
Hvis du kommer til skade i forbindelse med, at du har brugt ulovligt fyrværkeri, eller du ikke har fulgt sikkerhedsrådene, dækker din ulykkesforsikring ikke. Det gælder også, hvis du har brugt fyrværkeri, mens du var fuld.

Familieforsikring
Hvis du har drukket alkohol og skader bygninger eller mennesker med fyrværkeri, dækker din families ansvarsforsikring ikke. I de fleste tilfælde må du selv betale.

Indboforsikring
I mange tilfælde vil du ikke få erstatning efter fx en brand, hvis du har opbevaret mere fyrværkeri end tilladt.

Opdager du ulovligt fyrværkeri, for eksempel professionelt fyrværkeri, der sælges til private, skal du kontakte politiet. Det kan du gøre i din politikreds eller ved at ringe 114.

Hvis du opdager fyrværkeri, som mangler CE-mærkning eller som fejler ved brug, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen, der kan vejlede dig i, hvad du skal gøre.