Tempo i minkaflivning i Nordjylland øges

Arkivfoto: Nordjyllands Politi.
Print Friendly, PDF & Email

Arbejdet med at aflive mink i nordjyske besætninger for at undgå smittespredning og sikre folkesundheden foregår i et myndighedssamarbejde, der er koordineret fra Den Lokale Beredskabsstab (LBS).

Senest er udenlandsk personale hyret ind til at bestå med aflivningen.


Aflivningen af mink er godt i gang på de nordjyske minkfarme, og det er det arbejde, som blandt andet udenlandsk arbejdskraft bidrager til, fortæller lederen af Den Lokale Beredskabsstab, politiinspektør Ole Kristensen, der tilføjer, at antallet af aflivede mink øges løbende.   
 
Politiinspektøren kan dog ikke sige noget om, hvor lang tid arbejdet med at aflive mink tager i Nordjylland, men myndighederne arbejder målrettet på at få inddæmmet og begrænset smittespredningen, hvorfor man gør, hvad man kan for at øge tempoet i aflivningen af mink.   

”Vi er som myndigheder afhængige af bistand fra personale udefra for at kunne løse denne opgave,” pointerer politiinspektøren, der understreger, at myndighederne arbejder intensivt med sikkerheds- og renseprocedurer for de pågældende medarbejdere. 

”Vi tager risikoen for smitte alvorligt,” understreger Ole Kristensen. 

Solide sikkerheds- og renseprocedurer 

Det udenlandske personale bor derfor forskellige steder i Nordjylland, mens de udfører deres arbejde på minkfarmene, og Ole Kristensen forventer, at de skal arbejde på minkfarmene i mindst en måneds tid, men det kan man ikke på nuværende tidspunkt sætte præcis tid på.  

”Det, jeg dog kan sige, er, at vores opgave i samarbejde med kommuner og andre myndigheder er at sikre solide sikkerheds- og renseprocedurer omkring arbejdet – og alle er underlagt de samme restriktioner som resten af samfundet i forhold til at følge sundhedsmyndighedernes råd og vejledninger i forbindelse med arbejdet,” siger Ole Kristensen.

Ole Kristensen understreger, at hele indsatsen foregår i et tæt myndighedssamarbejde i Den Lokale Beredskabsstab (LBS), og det er nødvendigt med et effektivt samarbejde dér for at sikre, at hele indsatsen foregår så betryggende som muligt, blandt andet har Beredskabsstyrelsen opstillet rensestationer, mens Forsvaret står for transport af de arbejdende teams på minkfarmene. Derudover rådfører man sig løbende med bl.a. sundhedsmyndighederne og Fødevarestyrelsen via Den Lokale Beredskabsstab, så man er klar til at håndtere nye situationer, der måtte opstå.