Susanne Møller Jensen og Ulla Flintholm: Er der tjek på checken?

Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Jammerbugt Kommune Susanne Møller Jensen, A og Ulla Flintholm, V
Print Friendly, PDF & Email

Af kommunalbestyrelsesmedlemmer Susanne Møller Jensen (A), Formand for Børne- og Familieudvalget og Ulla Flintholm (V), Næstformand for Børne- og Familieudvalget  

Er der tjek på checken?
Konservative, Ny Borgerlige og Lokallisten løber rundt med en Cepos check på 282 mio.

Penge der åbenbart kan spares i Jammerbugt Kommune uden samtidigt at spare på børn, handicappede og ældre. Men sådan hænger tingene desværre ikke sammen.

Kommunalbestyrelsen har tidligere hyret et konsulentbureau ind til at lave en tværgående udgiftsanalyse. Det gjorde vi i forbindelse med Budget 2020 – BDO fik opgaven.

De udarbejdede besparelsesforslag for administration, beskæftigelse, børne/skoleområdet og det specialiserede voksenområde – og det med ret store besparelsespotentialer for alle områder.

Deres forslag til reduktioner inden for børneområdet var: Reduktion i tildeling til almenskoler – det var BDO’s vurdering, at Jammerbugt Kommune tildeler relativt mange midler til skolerne, at skolerne derfor vil kunne optimere driften og samtidig drive skole inden for lovgivningens krav med et mindre prioriteringsrum på 5-10 mio på årsbasis.

Det var også BDO’s vurdering, at vi i Jammerbugt Kommune har for mange folkeskoler.

Ved at reducere antallet af skoler til 4 eller 5, vil man ved at optimere klassedannelserne, altså flere elever i hver klasse, og en besparelse på ledelse, administration og bygningsdrift, kunne spare imellem 20 og 24 mio. Men er det den vej, vi vil i en landdistriktskommune?

BDO skriver også i deres udgiftsanalyse, at vi først vil kunne realisere besparelsen et stykke tid ude i overslagsårene pga. en ”ikke ubetydelig anlægsinvestering”.

Og når vi skal investere i anlæg, så er det jo fordi, at ingen af vores skoler kan rumme alle de elever, der skal flytte skole, når deres nuværende skoler lukkes.
Med andre ord så skal vi ud at bruge penge på mursten, inden vi har realiseret besparelsen!

Det tredje forslag, BDO præsenterede på børneområdet var en reduktion af udlægningen.

Udlægningen er de ca. 46 mio kr. som vi giver til skolerne til inklusionsfremmende indsatser og til takstbetaling for de børn, der skal i et specialtilbud. Det var BDO’s vurdering, at de midler, der er tilbage på skolerne efter takstbetaling vil kunne reduceres samtidig med, at man ude på skolerne
bevarede reelle inklusionsmæssige handlemuligheder.

Men det er ikke realistisk, fordi flere og flere børn visiteres til et specialtilbud
Endeligt var der forslag om at reducere normeringen i SFO’erne til 25 børn pr. voksen, et niveau som BDO vurderede er typisk i en række andre kommuner – besparelsespotentialet blev vurderet til 1,4 mio. Og der var forslag om en reduktion i budgettildelingen til PPR ved at regulere ned til gennemsnittet i sammenligningskommunerne – et besparelsespotentiale på 0,4 mio.

Men vil vi det, når vi har lange ventetider?
Så nej – vi kan ikke finde 282 mio i Jammerbugt Kommune uden det kan mærkes som besparelser for både børn, handicappede og ældre.
Og det kan vi hverken ved at bruge BDO’s forslag eller ved at bruge et forslag fra Cepos.

Cepos har i en rapport fra 29/10-22 om besparelsespotentialet på ledelse og administration oplyst, at de udregner potentialet på baggrund af niveauet for de tredje mest effektive kommuner – man kan også sige, at de bruger tredje laveste fællesnævner.

Men der ER selvfølgelig besparelsespotentialer i Jammerbugt Kommune, og lad os nu finde dem i fællesskab – men ud fra en politisk prioritering, det tjener borgerne i Jammerbugt Kommune bedst.

LÆS OGSÅ: Sidespejl smadret med elguitar i Vadum

1 KOMMENTAR

  1. Jeg ved, at konsulent – og rådgivningsfirmaer tager sig rigeligt betalt for at nå frem til resultater, som de, der arbejder med områderne selv kunne finde frem til. Er det ikke muligt at nedsætte et lokalt “besparelsesudvalg”? Og så bruge konsulentpengene, hvor det faktisk giver betydning???

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn