Sundhedsindsatser tættere på borgerne

Mogens Gade
Borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade (V)

Sundhedsaftalen 2019
Sundhedsaftalen, der er indgået mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis, er nu politisk godkendt i Jammerbugt Kommune. 

Med Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet på plads. Sundhedsaftalen har blandt andet fokus på nye samarbejdsformer, og fokus på dataudveksling og viden- og erfaringsdeling for at løse de sundhedsfaglige opgaver.

Samtidig har Sundhedsaftalen fokus på aktiv borgerinvolvering og sammenhængende tværfaglige indsatser, for at styrke forebyggelse og lighed i sundhed.

-- annonce ---


Intravenøs behandling
I udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Jammerbugt Kommune kommer flere og flere behandlinger til at foregå borgernært. En af dem er intravenøse behandlinger, som nu kan ske i hjemmet eller på et af kommunens sundhedscentre.

”Som de første i landet, har de nordjyske Kommune og Regionen lavet en aftale om, at patienter, der har brug for intravenøse behandlinger, kan få det af en sygeplejerske i hjemmet eller på et sundhedscenter her i kommunen. Det er en stor fordel for borgerne, at de ikke skal indlægges på et hospital, men i stedet kan blive i deres nærmiljø. Samtidig kan den borgernære behandling forkorte patienternes sygdomsperiode – det er at foretrække for borgerne, og det giver kommunen færre omkostninger på længere sigt”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Aftalen omfatter intravenøs antibiotikabehandling, væskebehandling, vanddrivende behandling og afslutning af kemokur.