Sundhedshuset i Brovst er solgt til Jammerbugt Kommune med et fælles ønske om at sikre de nære sundhedstilbud til borgerne

Regionsformand Ulla Astman og borgmester i Jammerbugt Mogens Gade

Fra januar næste år overtager Jammerbugt Kommune Sundhedshuset i Brovst fra Region Nordjylland. Med købet ønsker begge parter at bevare varierende sundhedstilbud tæt på borgerne, og der er enighed om at bibeholde de nuværende aktiviteter i huset.

Siden Sundhedshuset blev oprettet i 2009 i Brovst med det formål at samle regionale, private og kommunale tilbud til borgerne, har Jammerbugt Kommune lejet lokaler af Region Nordjylland til de borgernære aktiviteter i kommunens regi. Fra 1. januar 2022 byttes rollerne om, når kommunen bliver ejer af Sundhedshuset.

-- annonce ---


Salget kommer ikke til at få indflydelse på de tilbud, Sundhedshuset rummer i dag. Region Nordjylland og Jammerbugt Kommune ønsker sammen med private tilbud at bevare et sundhedshus med kvalitet for borgerne, og med både private, regionale og kommunale aktiviteter.

”Vi har et klart ønske om at fastholde de sundhedsaktiviteter, kommunen har i bygningerne i dag, så Brovst kan bestå som kommunens sundhedsby. Da regionen henvendte sig for at høre, om vi var interesserede, synes vi, det var en fornuftig investering, og med købet ønsker vi at fastholde de intentioner, der var ved den fælles oprettelse af Sundhedshuset i 2009”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Regionen anvender i dag ejendommen til distrikspsykiati, jordmoder, præhospital enhed og IT-lokale. Fremover vil de bibeholde funktionerne, men blot i lejede lokaler. Også de private tilbud, der er til rådighed i Sundhedshuset, fortsætter fremover ligesom kommunens sundhedstilbud forbliver uændret.

’’Det er vigtigt, at borgere i Region Nordjylland oplever let tilgængelige sundhedstilbud af høj kvalitet, der er koblet sammen med deres nærområde. Tryghed og tilgængelighed er vigtige prioriteter for fortsat at sikre et stærkt sundhedsvæsen for alle, og det sikrer vi fortsat selvom Jammerbugt Sundhedshus skifter ejer. Vi glæder os over, at vi med salget har taget endnu et skridt i forhold til tæt samarbejde med Jammerbugt Kommune og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde om Sundhedshuset’’, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Foto: Privat

For at befæste regionens og kommunens hensigt om at opretholde det eksisterende og eventuelt udvide samarbejdet mellem parterne, har de begge skrevet under på, at der er gensidig uopsigelighed på lejemålet i ti år fra overdragelsen.

Fakta:
Jammerbugt Kommune overtager ejendommen fra 1. januar 2022
Købssummen er på 10,5 mio. kr.
Sundhedshuset blev etableret i 2009, da Brovst Sygehus lukkede
Sundhedshuset ligger på adressen Sygehusvej 6, centralt i Brovst
Det samlede grundareal er på ca. 21.500 m²
Sundhedshuset består i alt af seks bygninger med et samlet areal på 4.898 m²
Funktionerne i Sundhedshuset tæller bl.a.: lægeklinik, jordemoder, tandklinik, høreklinik, kirurgisk klinik, psykolog, distriktspsykiatri, tandlæge- og implantatklinik og Jammerbugt Kommunes sundhedsafdeling.