Stort fund af blødkoraller i Jammerbugten i Skagerrak

Jammerbugtens havbund er stort set udokumenteret. Pga. den voldsomme vestenvind måtte holdet vente måneder for godt havvejr nogle dage, hvor sigtbarheden var god nok. Foto: Klaus Thymann
Print Friendly, PDF & Email

Et nyt kortlægningsprojekt, ledet af Klaus Thymann, har fundet et væld af blødkoraller i
Jammerbugten i Skagerrak. Havbunden i Jammerbugten er aldrig blevet metodisk kortlagt, men det nye stikprøvestudie viste stor artsrigdom og høj varietet af havbundsstrukturer.

Med udgangspunkt i erfaringer og viden fra lokale fiskere og med kystbåde fra Han Herred Havbåde har teamet kortlagt, hvordan havbunden på meget kort afstand skifter mellem sand, grus, sten (granit) og hård kalk med varierende vegetation alt efter bundtype og dybde. På dybder mellem 15 og 25 meter fandt teamet masser af korallen dødningehånd (på latin: Alcyonium digitatum).


De få undersøgelser der er foretaget i områder indikerer, at den store variation i bundtyper er vigtig for områdets store artsrigdom.

Området ud for Thorupstrand er værdifuldt fiskeområde for lokale fiskere med skånsomme fiskeredskaber, men også for udenlandske (primært hollandske) bomtrawlere, der med tunge, gravende fiskeredskaber har en høj påvirkning af havbunden og økosystemet.

Undersøgelserne er finansieret af the Lighthouse Foundation og bemandet med lokale frivillige på både forsynet af Han Herred Havbåde.

En stor variation af undervandshabitater udfolder sig for foden af Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjeld. Billedet viser kalk-, sand- og stenbund. Foto: Klaus Thymann
Alger på kalkbund i et lavvandshabitat. Ved at kortlægge havbunden og dokumentere de komplekse undervandsøkosystemer, søger projektet give et indblik i den rige, sårbare og komplekse verden, der udspiller sig under havoverfladen. Foto: Klaus Thymann
Alger på kalkbund i et lavvandshabitat. Ved at kortlægge havbunden og dokumentere de komplekse undervandsøkosystemer, søger projektet give et indblik i den rige, sårbare og komplekse verden, der udspiller sig under havoverfladen. Foto: Klaus Thymann
Kortlægningen tog udgangspunkt i mundtlige overleveringer fra de lokale fiskere og deres traditionelle fiskekort. I kombination med ny teknologi, gps tracking, en undervandsdrone og højdefinitions undervandskamera, har projektet til formål at skabe en kontinuerligt udviklende kartografisk database i samarbejde med det lokale fiskersamfund. Foto: Klaus Thymann
Områderne blev først undersøgt af en undervandsdrone, der filmede havbunden. Dronen kan dykke ned til 40 meter, men alle optagelser her er på lavere vand. Foto: Klaus Thymann
Den rige forekomst af dødningehånd (Alcyonium digitatum) i området var en overraskelse. Korallen, en blød organisme uden kalkskelet, danner ikke rev, men blev fundet voksende i mindre kolonier mange steder i området. Foto: Klaus Thymann
På billedet ses korallens polypper; hvert polypdyr har otte tentakler, der filtrerer vandet for alger. Polypperne er let forskrækkelige og trækker sig ind i korallen, hvis den forstyrres. Foto: Klaus Thymann
Dødningehånd blev fundet i forskellige dybder på mere end 15 m. Korallen gror i vand med et højt saltindhold, begrænset lys og stærk strøm. De blev fundet på forskellige typer af hård havbund. Foto: Klaus Thymann
Som det første nedsættes undervandsdronen, der indledningsvist filmer havbunden. Herefter, hvis nødvendigt, bliver en dykker med et højdefinitions kamera sendt ned. Her Aniella Goldinger og Klaus Thymann, henholdsvis i gang med at klargøre dronen og forberede et dyk. Foto: Klaus Thymann
Selv i 25 m. dybde og ideelle vejrforhold, er undervandsstrømmen i Skagerrak stærk og sigtbarheden lav. Billedet viser den rige mangfoldighed på et område af havbunden, der officielt er kategoriseret som bestående af udelukkende sandbund. Foto: Klaus Thymann
Både det skrøbelige marine økosystem under havoverfladen og livsgrundlaget for det lokale fiskerisamfund i Thorupstrand trues af de store bomtrawleres fiskeri i området – kendt blandt disse som ‘The Danish Goldmine’. Jammerbugten er i øjeblikket ikke forelagt nogen særlig beskyttelse, og der eksisterer ikke nogen lovmæssig skelnen mellem bomtrawlere og de lokales naturskånsomme fangstmetoder. Billedet viser en lokal fiskerbåd i gang med at sætte garn – en naturskånsom fangstmetode. Foto: Klaus Thymann
Thorupstrand er et af de sidste resterende kommercielle naturlandingspladser og hjemsted for et traditionelt fiskerisamfund. Kystens naturlige begrænsninger har tvunget fiskerne til at bevare deres traditionelle små både og de naturskånsomme fangstmetoder. Foto: Klaus Thymann
De komplekse og skrøbelige havbundshabitater i Jammerbugten er ikke kun truede af bomtrawlere, men også af de stigende havtemperaturer. Blandt andet på grund af en usædvanlig mild vinter ses der i øjeblikket en stor stigning af blå brandmand (Cyanea Lamarckii) i området. Foto: Klaus Thymann