Stor opbakning til organdonation

Foto: Samvirke.dk
Print Friendly, PDF & Email

Stor opbakning til organdonation

Danskerne er generelt positivt indstillet over for organdonation. Det bekræfter en ny undersøgelse, der også har set på, om folk kender til begrebet organdonation ved cirkulatorisk død.

Godt 8 ud af 10 danskere (83 %) har en positiv eller meget positiv holdning til organdonation, mens kun 2 ud af hundrede siger, at de er negative eller meget negative overfor organdonation. Det er et af resultaterne af en måling af befolkningens kendskab og holdning til organdonation.

Undersøgelsen har også set på kendskabet til de nye anbefalinger for organdonation, der kom i marts 2023. De beskriver, hvordan man nu også kan donere større organer, når døden er konstateret ved, at vejrtrækningen ophører og hjertet holder op med at slå. Det kaldes donation efter cirkulatorisk død (DCD).

”Undersøgelsen viser, at der er stor interesse for at vide, hvad det betyder, at organdonorer skal være konstateret hjernedøde eller cirkulatorisk døde. Vi kan samtidig se, at de nye anbefalinger ikke ser ud til at have ændret på opbakningen, snarere tværtimod. Over halvdelen af de adspurgte siger, at de nye anbefalinger ikke ændrer på deres overvejelser om organdonation, mens hver femte siger, at de nu faktisk er mere tilbøjelige til at ville registrere sig som organdonor”, siger enhedschef Maria Herlev Ahrenfeldt.

Undersøgelsen er lavet inden, at Sundhedsstyrelsen i juni måned startede en informationsindsats om, hvad det betyder, at man kan blive organdonor ved cirkulatorisk død. Indsatsen fortsætter i september og oktober.

”Vi vil gerne være sikre på, at borgerne har haft mulighed for at se eller læse, hvad det handler om, når hospitalerne går i gang med at implementere de nye anbefalinger til efteråret”, forklarer Maria Herlev Ahrenfeldt.

De første hospitaler forventes at gå i gang med de første DCD-forløb i løbet af efteråret. I første omgang bliver det på Rigshospitalet og universitetshospitalerne i Odense, Aarhus og Aalborg, som i forvejen har omfattende erfaring med organdonation.

Patienter, der bliver organdonorer i dag, er patienter, der har svære dødelige skader i hjernen, og hvor det er besluttet at afslutte livsforlængende behandling, da videre behandling er udsigtsløs. Det gælder også, når de nye anbefalinger bliver taget i brug. Uanset dødskriterium er det vigtigt, at et dødsfald bliver håndteret med stort hensyn til de pårørende og deres mulighed for at sige farvel til den afdøde.

Undersøgelsen af holdninger til organdonation er foretaget blandt 1026 personer, og er udført af Primetime via analyseinstituttet Nordstats panel for Sundhedsstyrelsen.

LÆS OGSÅ: Klubben på fjorden – 32 unge prøvede aktiviteter på Limfjorden