Stor interesse for turismeudvikling: 26 projekter i hele landet støttes med 50 mio. kr.

SÅDAN ER TURISMESTØTTEN FORDELT GEOGRAFISK: 26 turismeprojekter har fået sammenlagt 50 mio. kr. i støtte. Sådan er støtten fordelt inden for de tværkommunale erhvervshuses geografi. Kort: Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Print Friendly, PDF & Email

Med turismestøtte for i alt 50 mio. kr. sætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu fart og retning på udviklingen af Danmarks turismelandskab.

Støtten falder i to hovedgrupper: Langt størstedelen af midlerne – 40 mio. kr. – går til konsolidering og udviklingsaktiviteter i de tværkommunale turismedestinationsselskaber, mens der gives støtte for 10 mio. kr. til mindre turismeprojekter, herunder turismeevents og international markedsføring.

”Det samlede støttebeløb er et markant skub i den rigtige retning til dansk turisme. Vi får bedre turisttilbud, der kan tiltrække flere turister og skabe vækst og udvikling i hele landet,” siger Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Støtten til de tværkommunale destinationsselskaber sker som følge af erhvervsfremmereformen, der trådte i kraft 1. januar 2019. Her er et af hovedmålene konsolidering i 15-25 turismedestinationsselskaber.

18 destinationsselskaber er nu grundlagt, konsolideret eller under udvikling, og med tilsagn til ansøgninger fra alle destinationsselskaber landet over bidrager erhvervsfremmebestyrelsen markant til, at fremtidens turismearbejde får ekstra gode betingelser.

”De mange ansøgninger om støtte til konsolidering og udvikling af destinationsselskaber vidner om, at interessen for turismeudvikling er stærk i hele landet, og vi er meget tilfredse med, at landets kommuner og andre turismeaktører er gået aktivt ind i arbejdet med at styrke og forme fremtidens turismelandskab,” siger Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Udover tilsagn til destinationsselskaberne får otte ansøgere midler fra en særlig pulje på 10 mio. kr. til lokal og tværgående turismeudvikling. To tredjedele af støtten – 6,6 mio. kr. – går til projekter, der skal styrke udviklingen af turistoplevelser omkring Østersøen og forbedre den internationale markedsføring af regionen, mens den resterende del af puljen bevilges til to projekter, der har til formål at styrke helårsturismen på henholdsvis Samsø og Bornholm.

Generelt har der været stor interesse for erhvervsfremmebestyrelsens turismepulje. Der er ansøgt for ca. 108 mio. kr., og 42 ansøgninger er indstillet til bestyrelsen. Heraf har 26 fået tilsagn eller betinget tilsagn, mens 16 ansøgninger har fået afslag.

Næste runde af ansøgninger til midlerne under puljen til lokale og tværgående turismeprojekter forventes at blive annonceret primo 2020.