Stor fremgang i FDF Pandrup og fantastisk weekend i Sandmosen

Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Her under Corona-krisen har FDF Pandrup oplevet en stor fremgang i medlemstallet, hvilket skyldes støtte fra DUF’s sommerpulje (Dansk Ungdoms Fællesråd), hvor kredsen blandt andet har valgt, at der skulle fokus på de fantastiske rammer og aktiviteter, som kredsen tilbyder i lokalområdet med udgangspunkt i enten kredshuset i Pandrup Mølle eller ved Sandmosehytten i Moseby.

Ved indberetningen i januar måned havde kredsen lige under 60 medlemmer og nærmer sig nu de 80, en fremgang på godt 35 %, dette skyldes bl.a. en PR-kampagne målrettet alle 0. – 2. klasses elever på Skolecenter Jetsmark med udlevering af kuverter med div. materialer om FDF, en ballon, en Sille & Sigurd oplæsningsbog og FDF-skjold som tatovering.


I løbet af sommeren fik kredsen optimeret sine bålfaciliteter med naturbænke, hvilket har været godt i en Corona-tid, hvor alle de ugentlige møder har været holdt i det fri og har haft sit udspring i bål-, natur- og friluftaktiviteter krydret med byløb og leg. Desuden er alle toiletfaciliteter blevet udstyret med sæbedispensere og papirs-holdere, ligesom der er indkøbt håndsprit mm., så der er ingen håndklæder til stede længere.

I weekenden 18. – 20. september skulle kredsen have kredslejr i Sandmosehytten med overnatning i enten hytten, i telt eller i bivuak, men grundet det stigende antal smittede måtte overnatningslejren aflyses og i stedet blev der lavet aktivitetsdag både lørdag og søndag ved hytte. Lørdagen blev brugt på hulebyggeri, snitteaktiviteter, bål-snacks, svampe-jagt, tivoli-aktiviteter, gøgl og leg – og til middag blev der serveret Warps med fyld og sponsoreret Ryå Is.

Alle havde fået udleveret egen mug til dagene med navn på – en mug er kombination af en drikke- og spisekop. Søndag var alle FDF’ere på naturbingoløb rundt på den gule rute i Sandmosen, hvor der kunne vindes præmier for flest tal på pladen.

Foto: Privat

I mens dette foregik, holdt forældre årsmøde ved hytten, hvor de hørte om kredsens arbejde det sidste år, om drømme og visioner, samt ønske om ekstra hænder til diverse opgaver i kredsen. Der var valg til alle poster i bestyrelsen men der var også 2, der meldte sig som nye ledere i kredsen.

Søndag sluttede af med fællesspisning – frikadeller og kartoffelsalat samt igen sponsoreret Ryå Is og flødeboller fra Kræmmerland. En fantastisk weekend med aktiviteter på afstand, smil, godt vejr og masser af leg og aktivitet. Som afslutning på dagene fik alle udleveret mærker til FDF-skjorten bl.a. et nyt mærke af Sandmosehytten. 

I denne periode sælger kredsen også lodsedler, bl.a. er der solgt lodsedler fra Y’s Men’s Club hvor fortjeneste går til landslejrstøtte til FDF’ernes landslejr i 2022, den er flyttet fra sommeren 21. Samtidig er der slag af FDF’s egen skabe-lodseddel i den kommende til, der giver et beløb til kredsens daglige arbejde.

Kredsen fortsætter sin positive vækst ved at forbedre faciliteter og rammer med støtte fra diverse fonde, og konkret er planerne for etablering af shelterplads mm. ved Sandmosehytten ved at blive realiseret med bevilling fra bl.a. Spar Hvetbo Fonden – shelterne forventes at stå klar i foråret 2021.

FDF er fritid med indhold og alle er velkommen til at kigge forbi for at se og høre om FDF – måske prøve om det kunne være en fritidsaktivitet for en.