Støtte fra anlægspuljen for landdistriktsprojekter til to projekter

Bryggergården i Fjerritslev Foto: Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum
Print Friendly, PDF & Email

Bryggergården og Vester Thorup Højskole modtager begge penge fra anlægspuljen for landdistriktsprojekter i Jammerbugt Kommune.

Bryggerimuseet i Fjerritslev Bryggergårds historiske bygninger står over for et spændende projekt, hvor det oprindelige bryggeri skal genskabes – både bygningsmæssigt og med den store bryggerisamling på omkring 1300 registrerede genstande.

Restaureringen forventes at koste 4.850.000 kr., hvoraf Jammerbugt Kommune støtter med 500.000 kr.

Projektet sker i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum og Jammerbugt kommune.

Højskole i Vester Thorup

Jammerbugt Kommune støtter også det lokale tiltag i Vester Thorup med at starte en ny højskole med fokus på klima, kreativitet og kystfiskeri.  

Det er den nedlagte efterskole i Vester Thorup, som skal omdannes til højskole. Støtten fra kommunen skal bruges til forbedringer af toilet- og badefaciliteter i bygningerne.

Jammerbugt Kommune støtter projektet med 218.000 kr. – under forudsætning af, at højskolen startes op.

”Vi støtter to spændende projekter med midler fra anlægspuljen denne omgang. Vi tror på begge projekter, og med midlerne til Bryggergården, kan de med os i ryggen nu søge yderligere midler til at realisere deres vision. Mens vi med støtten til højskolen i Vester Thorup sikrer, at der igen kommer lys i vinduerne i den tidligere efterskole, nu som højskole. Dermed støtter vi et initiativ, der også er med til at sikre flere arbejdspladser i kommunen”, siger Mogens Christen Gade.

Højskolen er godkendt af Kulturministeriet, og forventningen er, at undervisere svarende til otte årsværk skal ansættes.