Sparekassen Vendsyssel leverer et solidt halvårsregnskab

Vagn Hansen Adm. direktør. Foto: Sparekassen Vendsyssel
Print Friendly, PDF & Email

Sparekassen Vendsyssel leverer med halvårsregnskabet for 2020 et solidt resultat før skat på 216 mio. kroner. Resultatet er skabt på grundlag af stor stabilitet i den primære drift. Her rammer sparekassen med 250 mio. kroner det samme niveau som sidste år.

Dette på trods af et halvår præget af COVID-19


Tager man hovedlinjerne i regnskabet, lyder de på:

• Et resultat før skat på 216 mio. kroner

• Stor stabilitet i den primære drift. Et resultat på 250 mio. kroner, der er på samme niveau som sidste år

• Nedskrivninger på udlån udgør 34,5 mio. kroner, der er på samme niveau som sidste år

• Netto rente- og gebyrindtægter på 575 mio. kroner. Det er en mindre stigning på 3 mio. kroner sammenlignet med sidste år

• Kursreguleringer på -4,7 mio. kroner.

Administrerende direktør for Sparekassen Vendsyssel Vagn Hansen fortæller:

”Vi er meget tilfredse med halvårsresultatet for 2020, og vi er specielt tilfredse med den store stabilitet i den primære drift. Med resultatet på 250 mio. kroner rammer vi det samme niveau som sidste år, og det viser, at vi har stor stabilitet i forretningen. Det er sparekassens strategi, at vi løbende skal udvikle forretningen, men det skal være en kontrolleret vækst. Halvårsregnskabet bekræfter os i, at vi er særdeles velkonsoliderede og kan handle, også når en helt uventet krise rammer Danmark.

Sparekassen er som andre pengeinstitutter blevet ramt på kursreguleringerne. Både aktie- og obligationsmarkedet oplevede meget store kursfald i marts måned som følge af COVID-19. Selvom meget har udjævnet sig siden, er kursreguleringerne også hos sparekassen den primære årsag til, at der er en tilbagegang i resultatet før skat.

Det har været et meget begivenhedsrigt 1. halvår for sparekassen, men tallene viser, at vi er rigtig godt rustet til fremtiden. Vi ønsker at drive en stærk og velkonsolideret finansiel virksomhed, men i sparekassen kan vi også tillade os at have andre succeskriterier end at skabe overskud til aktionærer. Vi er en garantsparekasse, og vores garanter forventer, at sparekassen bidrager til udviklingen lokalt i de områder, hvor vi driver vores forretning”.

I en garantsparekasse indskyder en række kunder kapital. Dette belønnes med en årlig garantrente. Sammenlignet med et aktieselskab er der altså ingen professionelle investorer, som løbende skal honoreres. En god del af overskuddet kan derfor bruges til at støtte almennyttige formål lokalt. Sparekassen Vendsyssel har cirka 48.000 garanter, hvilket er ca. 1/3 af kundebestanden.

Vagn Hansen fortsætter:

”Vores nedskrivninger er på 34,5 mio. kroner. Dette er samme niveau som sidste år, men vi er selvfølgelig opmærksomme på, at økonomien kan blive forværret senere. De negative konsekvenser af nedlukningen i Danmark får måske først rigtig effekt i efteråret. Samtidig kan problemer i de vigtigste eksportlande også påvirke den danske økonomi. Vi har derfor indregnet et ledelsesmæssigt skøn i vores nedskrivninger på i alt 58,6 mio. kroner som et værn mod de udfordringer, der kan komme i løbet af efteråret. Når vi alligevel lander på 34,5 mio. kroner, skyldes dette, at der også er tilbageført nedskrivninger på kunder”.

På trods af COVID-19 har aktiviteterne bestemt ikke stået stille i sparekassen. I foråret blev tidligere Østjydsk Bank og Dronninglund Sparekasse konverteret til den samme it-platform som resten af sparekassen, så sammenlægningerne nu er helt på plads

Desuden har sparekassen lanceret flere strategiske partnerskaber. Et leasingselskab, Opendo, som skal tilbyde leasingprodukter til både privat- og erhvervskunder, samt et partnerskab med Saxo Bank om brugen af handelsplatformen SaxoTrader.

I juni 2020 åbnede sparekassen en helt ny ekspederende afdeling i Aalborg Syd, og endnu en Aalborg afdeling er på vej i 2021. Sparekassen har desuden valgt at styrke flere nøglefunktioner og ansætter derfor nu 12 akademikere til hovedkontoret i Vrå.

Vagn Hansen slutter:

Sparekassens næsten 600 medarbejdere har ydet en rigtig stor indsats. Ud over de mange planlagte aktiviteter har vi hjulpet en række privat- og erhvervskunder med økonomiske udfordringer som følge af COVID-19, og vi er klar til at hjælpe igen”.