Softwarerobotter overtager rutineopgaverne i testtelt

Foto: Regionshospital Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Biiiip – indførsel af en softwarerobot giver mere effektiv arbejdsgang i COVID 19 testtelt.  Den nødvendige registrering klares automatisk, og personalet kan bruge tiden på det kliniske arbejde og kontakt med borgerne. En udvikling med stort potentiale. 

En vatpind godt rundt i svælget, og så er det overstået, ikk? Podningen med vatpinden er den konkrete del af COVID 19 testen i testteltet på Regionshospital Nordjylland i Hjørring. Men en podning udløser en række andre registreringsopgaver i forskellige systemer for at holde styr på hvem, hvad, hvornår, hvor mange osv., der bliver testet samt udprintning af labels til prøveglas mm.


Den opgave har alene ved testteltet i Hjørring hidtil beskæftiget 1- 1½ sekretær dagligt alt efter efterspørgslen på podninger. Det var vel at mærke sekretærressourcer, der var trukket ud af den daglige drift. Men nu har Regionshospital Nordjylland med hjælp fra Digitalisering og IT i Region Nordjylland automatiseret den del af opgaverne, og sekretærerne kan vende tilbage til deres vanlige opgaver.

Automatisering af tastearbejdet

– Det har effektiviseret arbejdsgangene og betyder, at vi nu springer et led over. Tidsmæssigt er der ikke den store forskel for borgerne, men det sparer hospitalet for personaleressourcer, vi kan bruge andre steder, siger ledende overlæge Morten Johansen, Patologisk Anatomisk Institut, der har ansvaret for driften af testteltet ved hospitalet i Hjørring.

Når borgeren møder frem, scannes vedkommendes sundhedskort med en håndscanner. Softwarerobotten starter så automatisk registreringen op, finder rekvisitionen frem og udskriver prøvetagningsblanketter. Personalet kan koncentrere sig om dialogen med borgeren, fortælle om hvordan podningen foregår mm. 

Robotter til registrering – mennesker til mennesker

I testteltet ved Regionshospitalet i Hjørring podes omkring 350 mennesker dagligt i øjeblikket. Det er 350 gange, der nu ikke længere skal sidde en person og taste oplysninger ind.

– Det er et godt eksempel på, hvordan softwarerobotter kan overtage de mere rutineprægede opgaver og efterligne medarbejdernes opgaveløsning f.eks. ved automatisk at finde, kopiere og opdatere en række oplysninger i en bestemt rækkefølge i forskellige formularer og systemer. Vi ser et stort potentiale i at automatisere mere af arbejdet med it-sundheds-systemer, og det kan medvirke til at sikkerhed og datakvalitet forbedres. Vi håber, at det giver det sundhedsfaglige personale mulighed for i højere grad at fokusere på patienterne og det kliniske arbejde fremfor at bruge tid på at registrere og dokumentere, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen.

Udbredes

Med softvarerobotten i testteltet i Hjørring har Region Nordjylland høstet gode erfaringer med såkaldt RPA – Robotic Process Automation, hvor softwarerobotten letter medarbejdernes monotone, repetitive opgaver og strømliner processer, der frigør tid og muliggør mere værdiskabende arbejde.

– Konkret betyder det, at regionen kan udbrede løsningen til alle regionens testtelte. Dette er bare én arbejdsproces, som er blevet automatiseret, men ser vi os rundt, så er det mange steder indenfor hospitalerne og sundhedsvæsenet, hvor en automatisering kan effektivisere arbejdsgange og frigøre personalets hænder til noget andet, siger Annemarie Lomartire, vicekontorchef, Strategisk Digitalisering, Region Nordjylland.

Softwarerobotten er udviklet i et samarbejde mellem den danske virksomhed Sirenia og Digitalisering og IT i Region Nordjylland.