SØGES: Kordegn ved Aaby Kirke i Jammerbugt Provsti

Aabybro Kirke
Aaby Kirke. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Da vores kordegn har valgt at gå på efterløn, opslås en stilling som kordegn ved Aaby Sogn i Aabybro. 

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2020 eller snarest muligt herefter.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.


Aaby Kirke er placeret ca. 20 km nordvest for Aalborg og sognet omfatter ca. 6500 indbyggere. Udover dig er der pt. ansat 2 fuldtidspræster, en organist, en kirkesanger, en kirke- og kulturmedarbejder, en kirketjener, en kirkegårdsleder og tre andre ansatte på kirkegården. Aabybro er en by i vækst, og der er to skoler med i alt 1.250 elever. Kirken er præget af megen aktivitet. Se endvidere på www.aabykirke.dk

Regnskabsfunktionen for Aaby Sogn varetages eksternt af Huset Venture.

Kordegnen til denne stilling skal varetage følgende primære opgaver:

 • Personregistrering med alt hvad dette indebærer af borgerkontakt, sagsbehandling, navnesager, attestudstedelse med videre.
 • Betjening i kirkekontorets åbnings- og telefontid.
 • Betjening af pårørende og bedemænd i forbindelse med dødsfald. 
 • Betjening af sognets medlemmer i forbindelse med dåb, vielser, konfirmation og andre aktiviteter.
 • Sekretærfunktion for menighedsråd og menighedsrådsformanden – herunder være behjælpelig med afklaring af lovstof og regler i forbindelse med menighedsrådets arbejde
 • Referent og sekretær ved menighedsrådsmøder ca. 10 møder pr. år.
 • Kalenderstyring for kirke og sognegård
 • Lønindberetning, bogføring og betaling af regninger
 • Administrere vikardækning 
 • Registrere sygemeldinger, fravær, ferie og fridage for kirkens ansatte
 • Præstesekretær
 • Opdatering af hjemmeside i nærmere bestemt omfang
 • Administrere arkiv – både digitalt og fysisk.

Det faste arbejdssted er Sognegården i Aabybro, Kirkevej 21 9440 Aabybro

Vi forventer, at du:

 • Har stor erfaring med kontorarbejde
 • Er uddannet kordegn eller er villig til at gennemføre uddannelsen
 • Er fleksibel og ansvarsbevidst
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er imødekommende over for alle, som kommer på kirkekontoret
 • Har godt kendskab til IT
 • Vil indgå i et ligeværdigt og anerkendende samarbejde med alle medarbejdere, præster og menighedsråd, hvor man hjælper hinanden på tværs af faggrænser
 • Kan bevare overblikket i en travl og uforudsigelig hverdag
 • Er interesseret i det folkekirkelige liv

Der er pligt til at gøre tjeneste andre steder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre menighedsråd herom p.t. ingen.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 Fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kordegneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen efter forhandling mellem Ministeriet og de forhandlingsberettigede parter.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører fem ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på 289.193,46 kr. – 383.181,44 kr. for en fuldtidsstilling (aktuelt niveau). Fikspunktet er 303.653,57 kr. (aktuelt niveau). Hertil ydes et årligt rådighedstillæg på for tiden 34.310,63 kr. for en fuldtidsstilling (aktuelt niveau).

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomsten §3, stk. 1 mellem menighedsråd og Danmarks Kordegneforening.

Der må forventes en prøvetid på 3 måneder.

Der vil blive indhentet børneattest.

Vil du vide mere, kan du kontakte:

Kordegn Birgit Aagaard tlf: 22763621/ kirkekontor: 98244100

Daglig leder Frans Andersson tlf: 40188811

Kontaktperson Inge-Marie Fredborg tlf: 51262350

Er du interesseret, så send din ansøgning pr. mail til 8379fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 1. oktober 2020 kl. 12.00

Samtaler forventes at finde sted: Torsdag d. 8. oktober fra kl. 15.00