Søg om distributionstilskud fra Bladpuljen nu

Print Friendly, PDF & Email

Det er nu muligt at søge om tilskud fra Bladpuljen til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter i 2021.

Bladpuljen yder distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder også foreningsblade. Tilskuddets formål er at bidrage til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet.


Puljens størrelse for 2021 er 20,7 millioner kroner.

Bladpuljen 2021 er betinget af, at forslag til bevilling til “Blade og tidsskrifter”, som indgår i finanslovsforslaget for 2021, vedtages uændret med Finansloven for 2021. 

Sådan søger man
For at opnå tilskud fra Bladpuljen i 2021 skal en ansøgning være sendt til Slots- og Kulturstyrelsen senest fredag den 4. februar 2021 kl. 12.00.

Ansøgninger til puljen indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som man kan finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.

Læs mere om Bladpuljen og find ansøgningsskema og vejledning