Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune holdt velbesøgt generalforsamling på Biersted Kro

Inge og Formand Mary-Ann Sørensen, Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Mandag den 18. marts 2019 afholdt Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune den årlige generalforsamling på Biersted Kro 55 medlemmer var mødt op for at deltage i medlemsdemokratiet, og de havde en god aften med stegt flæsk, sang og en rigtig god debat om partiforeningens virke og aktuelle politiske emner.

Formand Mary-Ann Sørensen lagde i sin beretning især stor vægt på betydningen af de to forestående valg, hvor 2 medlemmer af partiforeningen skal vælges. Ane Halsboe-Jørgensen skal genvælges til Folketinget og Morten Klessen skal ny-vælges til Europa-Parlamentet i stedet for Ole EU-Christensen, der stopper efter 15 gode år.

”Selvom Ane stiller op i Brønderslevkredsen, der dækker Brønderslev og Jammerbugt Kommuner, og Morten er HELE Nordjyllands kandidat, har vi her i Jammerbugt en særlig forpligtigelse overfor de to, da det er os, der har bragt dem i spil”, sagde Mary-Ann Sørensen. Hun tilføjede at der vist ikke er mange partiforeninger i dette land, uanset farve, der er så heldige at have repræsentanter i alle 4 politiske magtfora – Kommunalbestyrelsen, Regionsrådet, Folketinget og EU-Parlamentet.

”Den status skal der helst ikke laves om på”, tilføjede formanden. Til slut i sin beretning meddelte Mary-Ann Sørensen en meget overrasket Inge Skjoldager Henriksen fra Blokhus, at hun fra dags dato er udnævnt til æresmedlem i Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune.

Inge har siden sin indmeldelse i Socialdemokratiet i 1983 gjort en exceptionel indsats for partiet både nationalt og lokalt i Jammerbugt. Ligestilling har været på Inges dagsorden i alle årene, og hun har bl.a. været formand for Kvinderådet og deltaget som NGO i FNs generalforsamling. Det er bl.a. lykkedes Inge at få daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen til at sætte ligestilling på dagsordenen i FN.

Lokalt var Inge en meget entusiastisk kredsformand, da Ane Halsboe-Jørgensen blev valgt til Folketinget første gang i 2011, og Inge har de senere år også været meget aktiv for at gøre opmærksom på FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

På generalforsamlingen var der genvalg til formand Mary-Ann Sørensen, Hunetorp og til bestyrelsesmedlemmerne Lili Gjettermann, Thorup Strand, Rene Rosenkrans, Fjerritslev, Erling Jacobsen, Arentsminde og Erik Frederiksen, Aabybro.