SMVdanmark: Tvangslukkede virksomheder skal kunne sende ansatte på dagpenge

Jakob Brandt
Jakob Brandt, Adm. direktør i SVMdanmark
Print Friendly, PDF & Email

Frisører og andre tvangslukkede virksomheder kan ikke uden hjælp klare sig igennem endnu en nedlukning. Tvangslukkede virksomheder bør derfor kunne sende medarbejdere på dagpenge, mener Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark.

Regeringen har her til aften meddelt, at der indføres en række nye restriktioner, der skal begrænse coronasmitten op til jul. Blandt andet lukkes storcentre fra torsdag, mens frisører og andre liberale erhverv tvangslukkes fra mandag. Den nye bølge af tvangslukninger kalder på, at samfundet i højere grad hjælper virksomhederne, mener Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder. 


”SMVdanmark bakker naturligvis fuldt op om regeringens nye tiltag, der skal begrænse spredningen af corona i samfundet. Men når nu virksomhederne igen skal vise samfundssind, er der også stærkt behov for, at samfundet udviser virksomhedssind, og i videst muligt omfang holder virksomhederne skadesfri. Frisørerne og andre liberale erhverv har allerede kæmpet sig igennem nedlukningerne i foråret. En ny nedlukning vil for mange medføre fyringer og konkurser, hvis vi ikke holder hånden under virksomhederne,” siger Jakob Brandt.

Send ansatte på dagpenge

Med lønkompensation skal virksomhederne betale mindst 10-25 pct. af lønnen for hjemsendte medarbejdere. Derudover kan virksomheder ikke tvinge hjemsendte medarbejdere til at afholde juleferie. En dagpengeløsning bør erstatte lønkompensationsordningen for de tvangslukkede virksomheder, mener Jakob Brandt: 

“Tvangslukkede virksomheder skal have mulighed for at sende alle deres medarbejdere på dagpenge fra dag 1, så de ikke bærer på store dele af lønudgifterne oveni deres omsætningstab. Dette bør gælde alle medarbejdere, uanset om de er medlem af en A-kasse eller ej, og Folketinget kan eventuelt i samme ombæring midlertidig forhøje dagpengesatsen for den berørte gruppe. Men det er ikke holdbart, at det endnu engang er de tvangslukkede virksomheder, der står tilbage med regningen,” siger han og fortsætter: 

“Nedlukningen trækker voldsomt på særligt de små virksomheders likviditet. Derfor vil jeg klart opfordre til, at de myndigheder, der udbetaler kompensation sikrer straksudbetaling af alle de kompensationspakker, som efter mange måneder endnu ikke er landet i virksomhederne.” 

Appel: Følg opfordringerne ellers fortsætter nedlukning

Jakob Brandt har sluttelig en klar appel til danskerne: 
 
“På vegne af de små og mellemstore virksomheder vil jeg komme med et tydeligt opråb til danskerne: Følg opfordringerne. Bliv hjemme, når I kan. Hvis vi ikke får brudt smittekæden, kan nedlukningen fortsætte langt efter nytår til stor skade for dansk økonomi, og det vil utvivlsomt medføre mange fyringer og konkurser.”