Mange års indsats bag Jetsmark Idrætscenter smitter af på ingeniører

Jetsmark Idrætscenter
Illustration: Venligst udlånt af pplusparkitekter.dk
Print Friendly, PDF & Email

Gejsten for at renovere Jetsmark Idrætscenter kan tydeligt mærkes hos ingeniørerne, der arbejder på højtryk med de tekniske installationer, inden selve udførelsen sættes i gang i det nye år.

Som vi ved, har centeret og foreninger bidraget med et enormt stykke arbejde i mange år, og det er takket være deres indsats, at det nye idrætscentret nu tager form ”bag facaden” hos de tekniske rådgivere. VVS- og indeklimaingeniør Anne Sofie Palle fra ingeniørfirmaet Spangenberg & Madsen fortæller om, hvordan brugernes og medarbejdernes engagement har givet hende et særligt forhold til Jetsmark Idrætscenter.


–         Vi var oppe og mødte bygherre, og jeg var meget imponeret over, hvor godt souschefen var inde i projektet – han viste os rundt og pegede og forklarede, alt imens vi gik og fulgte med på tegningerne også. Jeg kunne virkelig mærke hans gejst og det smitter jo af, fortæller Anne Sofie Palle.

Rådgiverne arbejder tæt sammen med Jetsmark Idrætscenter for at rette op på de slidte forhold og projektere den nye teknik til de kommende tilbygninger og faciliteter.

Nye rammer for en fælles identitet til kommunens byer
Det nye Jetsmark Idrætscenter er resultatet af både kommunens vision og støtte for idrætscenterets fremtid og borgernes vision om et center, der matcher brugernes behov og ønsker, samt at det kan holde mange år endnu. De fremlagte ønsker til byggeriet kommer blandt andet fra en undersøgelse blandt foreninger med interesse i projektet, som Jammerbugt Kommune udførte i 2015. Disse behov og ønsker er heldigvis blevet hørt højt og tydeligt af de mennesker, der skal føre dem ud i livet.

–         Det er faktisk et ret specielt projekt for mig, fordi jeg her kommer rigtigt tæt på bygherre og slutbrugerne og kan mærke og se den værdi mit arbejde har for brugerne. Dét her er et idrætscenter, der har rigtigt stor betydning for lokalsamfundet. Det var tydeligt at mærke, at det altså er noget, der er virkelig vigtigt for brugerne – det er noget, de har kæmpet med længe, som jeg forstår det, også at skaffe midler til at udbedringerne. Der er mange brugere af centret, og bygningerne er slidte og bærer præg af at være flittigt brugt i mange år, fortæller Anne Sofie Palle.

Jammerbugt Kommune støtter brugernes begejstring for idrætscenteret, der er et led i planen om at skabe rammerne for en fælles identitet på tværs af Pandrup, Kaas og Moseby. Jammerbugt Kommune forventer, at Jetsmark Idrætscenter bliver kraftcentret i denne vision, og vil tiltrække sportsudøvere, foreninger og andre fællesskaber i alle aldre.

Der arbejdes på højtryk hos rådgiverne
Rådgiverne bag det nye idrætscenter er P+P Arkitekter og ingeniørfirmaerne fra Hamiconsult og Spangenberg & Madsen. Selve renoveringen og udbygningen varetages af Q-Construction, der udfører projektet i totalentreprise.

I den nuværende projektering arbejder Spangenberg & Madsen med byggeriets teknik og rådgiver om el, VVS, energi, ventilation, brand og indeklima.

–         Lige nu er der fokus på at koordinere installationerne sammen med entreprenøren, Q-Construction, hvor vi sikrer, at føringsvejene ikke kolliderer. Vi tegner og modellerer i 3D, Revit, og udfører kollisionskontroller i programmet, forklarer Anne Sofie Palle.

Rådgiverne har for nyligt afleveret myndighedsprojekt, altså de tegninger og andet materiale, der skal ligge til grund for myndighedernes udstedelse af byggetilladelsen, og umiddelbart før jul afleverer rådgiverne udbudsprojektet til bygherregranskning, hvor der afstemmes med Jetsmark Idrætscenter, hvordan byggeprojektet vil forløbe. Hvis projektet bliver udbudt som forventet, sidst i januar 2021, vil du også snart kunne se håndværkerne i fuld gang med at bygge og renovere ude ved Jetsmark Idrætscenter.

Illustration: Venligst udlånt af pplusparkitekter.dk