Skovsgaard Borgerforening vil lave “Markedspladsen”

Bilag til dagsordenen
Print Friendly, PDF & Email

Skovsgaard Borgerforening søger om 40.000 kr. til projektet ”Markedspladsen”, hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter…

Vækst og Udvikling indstiller på møde i Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 14. marts, at udvalget med udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Sagsfremstilling

Ansøger, en arbejdsgruppe under Skovsgaard Borgerforening, vil omdanne markedspladsen fra ”sump til shelterplads” til glæde for såvel byens institutioner, borgere og ikke mindst besøgende.

Ansøger vil omdanne den tomme markedsplads til et sted hvor man både vil synes der er dejligt at være, og hvor man samtidigt kan lære noget om natur og afgrøder året rundt.

Helt konkret vil ansøger opføre en shelterplads med to-tre shelters opført på stolper hævet fra jorden, da området er meget vådt, samt anlægge en bålplads i midten. Ligeledes vil ansøger opsætte borde/bænkesæt på pladsen, hvor besøgende kan spise madpakker.

På shelterne skal hænges forskellige ”insekthoteller” som byens børnehavebørn skal være med til at lave.

Desuden skal der plantes diverse beplantninger så som brombær-, hindbær- og stikkelsbærbuske samt sættes forskellige frugttræer på pladsen.

Overfor Markedspladsen ligger kolonihaverne ”Feddet”, arbejdsgruppen vil også sætte ligusterhække i rækker på markedspladsen, så udtrykket kommer til at være på samme måde som kolonihaverne, således at det danner mere sammenhæng i området. Her vil byens børnehavebørn have mulighed for at dyrke afgrøder og på den måde lære om natur og afgrøder.

Vækst og Udviklings kommentarer

  • Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt og kommer mange borgere til gode. Ligeledes er projektet forankret i lokalsamfundet og bidrager til at styrke sammenholdet og engagere borgerne lokalt.
  • Der er i projektet frivillighed i høj grad i form af, at ansøger selv i samarbejde med Råd og Dåd udfører de praktiske opgaver i forbindelse med etableringen af pladsen.
  • I forbindelse med gennemførelsen af projekter vil der ofte være krav om at diverse tilladelser indhentes eller planforhold, der skal bringes i orden. I forbindelse med nærværende sagsbehandling kan Vækst og Udvikling umiddelbart se, at der skal indhentes: Byggetilladelse samt en lejekontrakt med Jammerbugt Kommune om anvendelse af pladsen. Men der kan også være andre tilladelser mv., der er relevante for nærværende projekt. Hvis ansøgningen imødekommes, kan ansøger kontakte Vækst og Udvikling, som mere detaljeret vil hjælpe med hvilke tilladelser, der kræves.
  • Projektet fremgår ikke af lokalområdets LUP.

Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler sagen på udvalgsmøde den 14. marts 2019