Skal hallerne i Jammerbugt Kommune til at være Nøglefri ?

Arkivbillede. Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune har gennem de seneste år arbejdet med at få den bedst mulige udnyttelse af vores haller. Det har bl.a. resulteret i, at foreningerne skal booke og afbooke haltider elektronisk, så der kommer synlighed om de ikke udnyttede haltider…
.
Af Klaus Hansen

Med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der afsat en anlægsramme på 500.000 kr. til indførelse af nøglefri haller i Jammerbugt Kommune. Målet med det er, at hallerne også skal kunne bruges udenfor den normale åbningstid, hvilket er til gavn for for brugerne.

I forbindelse med sagen her har Vækst og Udvikling haft en møde med hallerne, hvor der var fokus på de muligheder, der findes ved elektroniske låse. Her var der bred enighed om, at det vil give brugerne nye muligheder, ligesom det også kan være en stor fordel for den daglige drift af hallen.

Efter at have set mulighederne kom hallerne med et bud på, hvor der er behov for at elektroniske låse. Listen her blev lang – også længere end det, der kan finansieres af den afsatte ramme.

På mødet besluttede man derfor, at Vækst og Udvikling skulle lave en prioriteringrækkefølge, som kunne forelægges Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Den blev således:

1. prioritet.
Hoveddør + motions-/fitnessrum.

2. prioritet.
Øvrige hoveddøre til idrætsfaciliteter og klublokaler.

3. prioritet.
Øvrige døre, hvor det giver mening.

Hvor langt man kan nå med prioriteringen vides ikke på nuværende tidspunkt. Det kræver et konkret tilbud fra en elektriker.

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler sagen om Nøglefri haller i Jammerbugt Kommune på udvalgsmøde den 17. januar 2019.