Skal busser på rute 208 mellem Kaas og Brønderslev kører på biogas ?

Foto: Nordjyllands Trafikselskab.

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om Jammerbugt Kommune vil medfinansiere, at busser på rute 208 mellem Kaas og Brønderslev kører på biogas.
.
Af Klaus Hansen

Teknik- og Miljøudvalget skal på udvalgsmøde den 14. januar beslutte, om Jammerbugt Kommune vil medfinansiere, at busser på rute 208 mellem Kaas og Brønderslev kører på biogas. 

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab og Region Nordjylland har forespurgt Jammerbugt Kommune, om kommunen vil betale ekstra for busser på rute 208 mhp. på at anvende biogas som brændstof. Ruten har delt finansiering, d.v.s. at Region Nordjylland, Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune deles om udgifterne på ruten, hvoraf Jammerbugt Kommune betaler ca. 500.000 kr. årligt.

Som led i den grønne omstilling og NTs Grøn Strategi ønsker NT og Region Nordjylland at øge brugen af biogas i den kollektive bustrafik. Indførelse af biogas på rute 208 sker fra august 2019 i forbindelse med med NT’s 25. udbud, der gennemføres i foråret 2019. NT har nærmere redegjort for kørsel på biogas i bilaget.

Merudgiften til biogas på rute 208 forventes at være 25.000 kr. (og højst 50.000 kr.) årligt for Jammerbugt Kommune, heraf kun 10.000 kr. i 2019.

Dette beløb kan i 2019 finansieres af budget 2019 for kollektiv trafik.

Indstilling til udvalget på udvalgsmøde den 14. januar, hvor sagen behandles;

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik og Miljøudvalget godkender, at Jammerbugt Kommune medfinansierer busser på biogas på rute 208.