Seniorommrådet tilgodeses i Jammerbugt Kommunes budget 2022

Arkivbillede

Seniorområdet tilføres i budget 2022 8,4 mio kr til fastholdelse og udvidelse af det nuværende service – og kvalitetsniveau samt til en øget rekrutteringsindsats på SOSU området.

Jammerbugt kommune har en meget positiv demografisk udvikling, faktisk den
mest positive i Nordjylland. Dertil kommer, at rigtig mange seniorer vælger at tilbringe deres seniorliv i Jammerbugt kommune – det er ydermere rigtig positivt. Det
stiller selvsagt øget krav til ressourcebehovet i Seniorområdet – i hjemmeplejen og
i sygeplejen.

-- annonce ---

Derfor har parterne aftalt at tilføre området 3,2 mio. kr., således at det
nuværende høje service- og kvalitetsniveau fastholdes og udvides og både rengøring hver anden uge og klippekortsordningen fortsætter.

Klippekortsordningen skal stadig sikre, at de svageste, ældre borgere, det vil sige borgere på plejecentre og borgere i eget hjem, fortsat får tid og støtte til aktiviteter efter eget ønske.

De seneste år er der sket et fald i antallet af borgere fra andre kommuner, der bor
på plejecentre i Jammerbugt kommune. Det betyder, at de indtægter, som Jammerbugt Kommune har modtaget fra andre kommuner, også falder.

Det udfordrer økonomien, fordi indtægten har bidraget til at finansiere driften af plejecentrene. For at fastholde det nuværende service- og kvalitetsniveau på plejecentrene afsættes 3,9 mio. kr. til kompensation for de manglende indtægter.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn